NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Prezentace partnerů na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 v Brně

Rubriky:Ostatní
RegionTour

Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého se ujali premiér Jiří Rusnok, ministr pro místní rozvoj František Lukl, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek a řada dalších významných hostí.

Největší veletrhy cestovního ruchu v České republice s akcentem na regiony prezentovaly odborníkům i široké veřejnosti turistickou a volnočasovou nabídku všech tuzemských krajů i více než stovky zahraničních destinací. Zúčastnilo se jich 686 vystavujících firem z 18 zemí. Během čtyř dnů si veletrhy prohlédlo více než 27  tisíc návštěvníků, profesionálů v cestovním ruchu i koncových klientů. Zahraniční návštěvníci přijeli z deseti zemí, především ze sousedního Slovenska, Polska a Itálie. V Press centru se akreditovalo 340 novinářů z České republiky, Rakouska, Ruska a Slovenska.

IMG_2086

Veletrhy se zaměřily i na atraktivní téma cestování za gastronomií a krajovými specialitami.  V rámci 2. ročník festivalu RegFoodFest se pro návštěvníky veletrhu se přímo v pavilonu otevřela restaurace s kuchařskou show předních tuzemských šéfkuchařů a nabídkou specialit z různých českých a moravských krajů, ale také ze zahraničních kuchyní. Nabídku doplnily ochutnávky regionální potraviny. Gastronomická sekce měla už loni velký ohlas a návštěvníci si pochvalovali, že mohou cestovat za specialitami různých zemí a regionů v prostorách jediného pavilonu.

Na RegFoodFest navázalo finále již 20. ročníku soutěže Gastro Junior Brno – Bidvest Cup, která je zároveň Mezinárodním mistrovstvím České republiky mladých kuchařů, cukrářů a číšníků. Nejlepší žáci těchto oborů z více než 40 odborných škol po tři dny měřily své síly přímo před zraky návštěvníků veletrhů cestovního ruchu.

Výše uvedené naznačuje, že stánek Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS) a Celostátní sítě pro venkov (Síť), který byl připraven ve spolupráci s dalšími významnými partnery sítě (Spolkem pro obnovu venkova ČR a Folklorním sdružením ČR) se svojí nabídkou odborných informací a materiálů zaměřených na rozvoj regionů byl pro návštěvníky zajímavým cílem.

První den výstavy bylo podepsáno Memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací mezi Národní sítí Místních akčních skupin ČR a Hospodářskou komorou ČR. Obsahem memoranda je zvýšení vzájemné informovanosti o členských subjektech v regionech. Navázání spolupráce mezi těmito subjekty přispěje v budoucnu ke společnému cíli rozvoje venkova a podpory podnikatelů ve venkovských oblastech. Memorandum bylo za NS MAS podepsáno v zastoupení Václava Pošmurného a za Hospodářskou komoru jejím prezidentem Petrem Kuželem. O významu podepsané smlouvy a dalších aktivitách zaměřených na rozvoj regionů a lidí v nich žijících bude rozhovor v únorovém čísle měsíčníku Zpravodaj venkova, který vydávají ve spolupráci SPOV a NS MAS.

IMG_2198

 Stánek partnerů = zdroj zajímavých informací, prostor pro setkávání

Stejně jako v předchozích ročnících, tak i v tomto roce proběhla v prostorách připraveného stánku řada zajímavých setkání, významných akcí a návštěvníci získali řadu podnětných a inspirativních materiálu zaměřených na rozvoj regionů.

V průběhu výstavy navštívili expozici senátoři, poslanci, zástupci ministerstev, krajů, obcí významných nevládních organizací. Mezi jinými je možno jmenovat například premiéra Jiří Rusnoka, ministra pro místní rozvoj Františka Lukla, hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, náměstka ministra pro místní rozvoj Michala Janebu a další.

Regiontour 2014 035

Na informačním pultu byla připravena řada materiálů informujících o aktivitách NS MAS a CSV, o úspěšných projektech PRV, o činnostech významných partnerů Sítě. Pro návštěvníky byla připravena brožurka „Příklady zajímavých projektů  2007-2013 – inspirace pro nové programové období“, která byla koncipována jako krátké ohlédnutí za dosud vydanými ročníky periodika Venkov. Na jejich stránkách se mohli zájemci seznámit s projekty, které by mohly být inspirací i pro příští programové období a byli informováni o stavu čerpání PRV ke konci roku 2013. Prezentace stánku byla doplněna videoprojekcí, která ukazovala záznamy z akcí jako je LeaderFEST či Země živitelka, nebo představovala úspěšně realizované projekty PRV. Návštěvníci se zajímali o přínosy realizovaných projektů podpořených z PRV a zajímali se o připravované možnosti v novém programovém období.

IMG_2211Partnerská organizace Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV) na expozici pokřtila další knihu z edice „Tvář venkova“, která jako již tradičně představuje úspěšné obce ze soutěže Vesnice roku a seznamuje čtenáře s příkladnými stavbami našich regionů.

Střípky z pavilonu „P“

  • Významný prostor v pavilonu zaujímal stánek s tématem Regionální potraviny, kde se prezentovali někteří z široké řady producentů, kteří jsou nositeli této značky.
  • Na některých stáncích byli návštěvníkům k dispozici informační materiály, které vznikly na území MAS a byly podpořeny z PRV. Návštěvníci na řadě stánků jednotlivých krajů měli příležitost získat informace o MAS daného kraje.
  • V pavilonu se mimo jiné prezentovala zahraniční místní akční skupina – Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina.
  • Na jednom stánku prezentovali 2 významní partneři Sítě (Mendelova univerzita a Regionální agrární komora JMK) zajímavý projekt „Principy udržitelného sběru planě rostoucích rostlin“. Projekt by měl přispět k zlepšování ekonomické situace obyvatel v okrajových regionech a je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
  • Asociace regionálních značek a Svaz venkovské turistiky představili projekt „Na značky, na venkov!“.  Základní myšlenkou je, že questing (hledačka) je zajímavá a netradiční forma poznávání nových míst v regionu netradiční formou. Pomocí questingu je možno poznávat i jednotlivé farmy, což je zajímavá myšlenka pro farmy provozující agroturistiku.

V rámci článku využity texty BVV a CSV

Foto Tomáš Šulák a Jana Bačkovská

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.