NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Neformální jednání zástupců MAS a Výboru NS MAS 10. července

Rubriky:Ostatní, Tiskové zprávy
logo-mini

V pondělí 10. července proběhlo v Třemošnici na hranici Kraje Vysočina a Pardubického kraje neformální jednání zástupců MAS a Výboru NS MAS.

Cílem setkání bylo plánování dalších kroků NS MAS a definování plánu aktivit ve vazbě na oblasti Strategie NS MAS 2030.

Po úvodním slově  Jiřího Krista, který zastupuje Místní akční skupinu Opavsko z.s., předsednickou MAS NS MAS, následovalo představení facilitátora Jiřího Kulicha ze Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER a Josefa Blažka zastupujícího hostitelskou MAS Železnohorský region.

Program dne byl koncipován do několika hlavních témat a to shrnutí úkolů z minulého únorového setkání v Soběslavi a jejich naplňování, vyjednávání současného programového období 2014–2020, vyjednávání budoucnosti po roce 2020 a hodnocení kvality MAS.

Během dne se podařilo definovat doporučení na zlepšení činnosti NS MAS, což viděli účastníci ve vytvoření webu pro veřejnost, zlepšení propagace a Public Relations dovnitř organizace i navenek a využití a rozvoj newstletteru NS MAS nebo-li Informatoria.

Účastnící také vyjádřili své názory k vyjednávání současného programového období 2014–2020, kdy byl představen a prodiskutován návrh Manifestu na zlepšení implementace CLLD ve 3. čtvrtletí 2017. Po diskuzi byla shromážděna doporučení k formulacím a práci s manifestem, byly navíc doplněny body evaluace Strategií CLLD a posílené pozice venkova v Operačních programech.

V rámci tématu hodnocení kvality MAS vyvstala řada otázek, které je ještě zapotřebí konkretizovat.  Na závěr diskuze byla ustanovena pracovní skupina, která bude složena z Pracovní skupiny Program a Vize, krajské sítě KS NS MAS Středočeského kraje a popřípadě dalšími zájemci.

Téma vyjednávání budoucnosti po roce 2020 bylo z časových důvodů přesunuto na další neformální jednání členů NS MAS a Výboru, které je plánováno na 9. října ve Váňově statku blízko Pelhřimova v Kraji Vysočina. Vyjednávání po období 2020+ bude také diskutováno při nejbližší možné příležitosti v rámci Setkání územních partnerů, které NS MAS svolala při příležitosti 44. ročníku zemědělského veletrhu Země živitelka, kterého se bude NS MAS také účastnit.

VF

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.