NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Cena EHSV pro občanskou společnost za rok 2018: přihlášky do 7. září !

Rubriky:Ostatní

Organizace a jednotlivci propagující evropskou kulturu a dědictví mají stále čas k tomu, aby podali přihlášku do soutěže o Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2018, a zviditelnili se tak a získali hotovost na financování svých budoucích projektů.

18_217-webbanner-en_1

Potenciální kandidáti se mohou přihlásit do 7. září. Cena je zaměřena na organizace občanské společnosti a jednotlivce, kteří se aktivně zapojili do:

  • zvyšování povědomí o mnohovrstevnatosti a pestrosti evropských identit,
  • plného využívání potenciálu evropského kulturního bohatství,
  • usnadňování přístupu k evropskému kulturnímu dědictví a
  • propagace evropských hodnot, k nimž patří respektování lidské důstojnosti a lidských práv, svoboda, demokracie, rovnost a právní stát.

Bude vybráno až pět vítězů, mezi něž bude rozdělena částka v celkové výši 50 000 EUR.

O cenu se mohou ucházet jak organizace občanské společnosti, jež mají sídlo v Evropské unii a působí na místní, národní, regionální či evropské úrovni, tak jednotlivci.

Evropský hospodářský a sociální výbor Cenu pro občanskou společnost udílí již desátým rokem a jejím smyslem je ocenit a podpořit konkrétní iniciativy a výsledky činnosti organizací občanské společnosti či jednotlivců, které podstatnou měrou přispěly k prosazování společných hodnot, jež posilují evropskou soudržnost a integraci. V roce 2017 byla tato cena věnována tématu kvalitních pracovních míst a podnikání.

Kompletní seznam požadavků a přihlašovací formulář on-line naleznete zde.

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.