NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Aktualizace verze výzvy č. 047 OPZ

Rubriky:Ostatní

Upozorňujeme, že od 1. 7. 2019 je platná aktualizovaná verze výzvy č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

Aktualizace se týká textové části výzvy a to konkrétně navýšení limitu pro celkovou výši podpory de minimis pro činnosti spadající do oblasti zemědělské prvovýroby (Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství) podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 poskytnuté jednomu podniku, které nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit částku 20 000 EUR. Zároveň došlo ke změně kontaktního údaje u oblasti podpory zaměstnanosti.

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.