NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Změna 87. a 88. výzvy ŘO OPŽP

Rubriky:Aktuality

Informujeme MAS, že došlo ke změně 87. a 88. výzvy ŘO OPŽP, přičemž změna spočívá v úpravě platnosti verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020

Pokyny k mid-term evaluaci realizace SCLLD

Rubriky:Aktuality

Podle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 provádí nositel IN povinnou mid-term evaluaci (procesní i výsledkovou) realizace a plnění své integrované strategie.