NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Vzory příloh u výzev ŘO OPŽP

Rubriky:Aktuality | Štítky:

Na internetových stránkách Operačního programu Životní prostředí (www.opzp.cz), u výzev ŘO OPŽP, které slouží pro vyhlašování podvýzev CLLD (tj. výzva 87., 88., 127. a 128.), byly do záložky dokumentů nahrány povinné/doporučené vzory příloh.

Metodické stanovisko č. 11 k MPIN, postup změny území MAS

Zveřejňujeme Metodické stanovisko č. 11 k MPIN, které blíže upřesňuje podmínky změny území (kapitola 10.7 Změny integrované strategie ITI, IPRÚ a CLLD) a dokument připravený MMR-ORP „Postup pro podání žádosti o změnu ve věci změny území MAS v návaznosti na mid-term evaluaci MAS“, jež upřesňuje požadavky na úpravu příslušných částí strategie CLLD, kde je to s ohledem k rozsahu změny vymezeného území SCLLD relevantní.