NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Role MAS je vyjasněna již dávno

Rubriky:Aktuality
Logo_leader

Na úvod snad radši fakta než teorie. První místní akční skupiny (MAS) vznikly na území ČR již v roce 2003. V současné době již pokrývají více jak 82 % území republiky – působí tedy na území více jak 5200 venkovských obcí a měst. Celkem existuje na 170 těchto organizací, 112 z nich realizuje …
Celý příspěvek

MAS jednaly o výkladu pravidel

Rubriky:Aktuality
PRV_logo_mini

V úterý 29. 1. 2013 jednali zástupci NS MAS ČR s pracovníky MZe a CP SZIF o výkladu aktualizovaných Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina, především pak o bodech týkajících se nových povinností MAS ve vztahu k zaměstnancům, požadavkům na externí audit a financování MAS. Na základě četných dotazů z jednotlivých MAS vyvolala NS MAS …
Celý příspěvek

Ministerstvo zemědělství zahájilo klíčovou diskusi roku 2013

Rubriky:Aktuality
logo MZe

Setkáním vedení Ministerstva zemědělství v čele s ministrem Petrem Bendlem se zástupci nevládních organizací působících v zemědělství a potravinářství a dalšími odborníky dnes byla zahájena diskuse o návrhu „Strategie českého zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2014“ .

Česká republika bude místopředsednickou zemí ELARD

Rubriky:Tiskové zprávy
logo ELARD

Česká republika bude v roce 2013 místopředsednickou zemí Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD). Bude mít ojedinělou příležitost ovlivnit směřování politiky venkova i využití komunitně vedeného místního rozvoje v budoucím období a prosadit priority a zájmy České republiky v této oblasti. Viceprezidentem ELARDu za Národní síť Místních akčních skupin České …
Celý příspěvek

Informace z mezinárodního semináře a workshopu „Vidiek v súčasnosti“ a „vidiek v roku 2020“

Rubriky:Tiskové zprávy, Zprávy ze zahraničních cest
logo_nsmassr

Ve dnech 26. – 28. listopadu se zástupci českých místních akčních skupin a Národní sítě MAS ČR zúčastnili mezinárodního semináře, který pořádala Národní Síť Slovenských Místních akčních skupin (NSS MAS) poblíž vodní nádrže Kráľová v Trnavském kraji. V úvodu semináře přivítala účastníky předsedkyně NSS MAS paní Andrea Hradiská a předala slovo zahraničním …
Celý příspěvek

Čerpání evropských dotací se zjednoduší

Rubriky:Ostatní

Vláda se dne 28. 11. 2012 shodla na efektivnější variantě čerpání evropských peněz. Vymezila osm operačních programů pro roky 2014 až 2020. Zahrnují mimo jiné program pro Prahu či technickou pomoc, ale také integrovaný program sjednocující dosavadní regionální programy. Dosud má ČR celkem 17 operačních programů pro čerpání z evropských fondů. …
Celý příspěvek