NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

ŠKOLENÍ společné metodiky tvorby SCLLD

Národní síť Místních akčních skupin České republiky pořádala v rámci Projektu na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR Školení společné metodiky tvorby SCLLD  včetně její implementace (OPTP 2007-2013 CZ.1.08/3.2.00/14.00308))

logotyp OPTP

Školení se konalo v termínech:

22. – 23. 5.    Luhačovice

29. – 30. 5.    Vodňany

3. – 4. 6.        Hlinsko

9. – 10. 6.      Jizerka – obec Kořenov

PROGRAM:

První den     Tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Účastníci školení obdrželi podkladové materiály při prezenci.

1.  Zahájení školení a úvod (Špiková)

2.  Nastavení společné řeči (Špiková, Pošmurný)

3.  Postup zpracování SCLLD a akční plán MAS (Pošmurný)

  • představení aktuální verze doporučujícího Manuálu pro tvorbu SCLLD 2014-2020 a souvisejícího Metodického pokynu pro integrované nástroje
  • možná podkladová data pro tvorbu SCLLD
  • společná diskuze k předávání zkušeností s tvorbou strategií

Druhý den    Implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

4. Implementace SCLLD a s tím související implementační struktura MAS jako součást SCLLD (Florian, zástupce MZe)

  • představení požadavků, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD
  • společná diskuze nad dostupnými materiály

Cílem dvoudenního školení bylo seznámení se s postupy tvorby SCLLD na základě výměny zkušeností a dobré praxe, možnost diskuze nad tématy, rozpracovanými strategiemi, předávání zkušeností se zpracováním a případně i výsledky uskutečněných prací.

Celkem bylo proškoleno 337 osob, zástupců MAS a organizací spolupracujících na tvorbě SCLLD.

Přílohy