NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Význam lesnictví pro rozvoj venkova

Rubriky:Pozvánky
CLS-logo-2012lp

Tato jednodenní konference „Význam lesnictví pro rozvoj venkova“, která se koná 29.11.2012 v Humpolci (Konferenční centrum Fabrika Humpolec http://www.fabrikahotel.cz/)  má za cíl ukázat přínos lesnictví jako významného socioekonomického faktoru přispívajícího ke stabilizaci venkova a zlepšování kvality života obyvatel venkova. Lesnictví a to zejména ve vztahu s dřevozpracující výrobou, se kterou je neodmyslitelně propojeno, má potenciál vytvářet stabilní pracovní místa pro méně a středně kvalifikované občany, tj. pro cílovou skupinu, která často trpí nezaměstnaností, včetně dlouhodobé nezaměstnanosti.Samotný sociální aspekt lesnictví nebývá v ekonomických ukazatelích lesnického oboru a navazujících odvětví zohledňován a kalkulován, což podhodnocuje přínos lesnictví pro regiony.

Konference je určena představitelům krajů, měst a obcí, pracovníkům státní správy, odborným lesním hospodářům, pedagogům lesnických škol, studentům, představitelům místních akčních skupin a dalším aktérům zabývajícím se rozvojem venkova.

Program a další informace viz příloha.

Odborný garant:
Ing. Pavel Draštík, předseda ČLS, tel.: 725 100 160, e-mail: predseda@cesles.cz 
Organizační garant:
PhDr. Ing. Vít Skála, tajemník ČLS, tel.: 603 584 550, e-mail: tajemnik@cesles.cz 

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář