NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Pozvánka a podklady na Valnou hormadu

Rubriky:Pozvánky
logo-mini

Valná hromada NS MAS ČR se bude konat dne 14.3.2013 ve Žluticích v Karlovarském kraji (Velké náměstí 137, 364 52  Žlutice, Karlovarský kraj).

Podklady k jednotlivým bodům jednání.

Program:

1. Úvodní slovo předsedy sdružení

2. Úvodní slovo zástupců KS NS MAS ČR Karlovarského kraje, Karlovarského kraje a města Žlutice

3. Vystoupení hostů

4. Volba komisí (mandátová, volební, návrhová, skrutátoři), volba zapisovatelů a ověřovatelů zápisu

5. Schválení programu a způsobu vedení diskuze

6. Zpráva o činnosti za rok 2012 (Winter)

7. Zpráva o hospodaření za rok 2012 (Špiková)

8. Zpráva Kontrolní komise za rok 2012 (Chmelař)

9. Schválení účetní závěrky za rok 2012 (Hamplová)

10. Volby do orgánů NS MAS ČR

11. Informace z činnosti vyjednávacího týmu (Pošmurný)

12:30 – 13:30     Přestávka na oběd
‐          volba předsedy a místopředsedů v rámci jednání Výboru
‐          volba předsedy v rámci jednání Kontrolní komise

12. Seznámení s volbou

13. Návrh a schválení Plánu práce na rok 2013

14. Mandát vyjednávání na rok 2013

15. Návrh a schválení rozpočtu 2013

16. Souhrn usnesení a závěr Valné hromady

Zprávy z Pracovních skupin budou součástí Výroční zprávy v tištěné podobě.

Moderátor Valné hromady Tomáš Šulák

Přílohy

Komentáře

Trackbacky/Pingbacky

  1. Jednání Výboru 13.3.2013 | NS MAS ČR - 25.2.2013

    [...] Jednání Výboru se bude konat 13.3.2013 od 13:00 ve Žluticích (den před konáním Valné hromady). [...]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.