NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Pozvánka na jednání Výboru

Rubriky:Pozvánky
logo-mini

Jednání Výboru se bude konat v úterý 9. prosince v Praze- Ministerstvo zemědělství, místnost č. 101 od 10: 00 (Těšnov 65/17, Praha 1)

Program:

  1.  Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
  2. Diskuze o Společné zemědělské politice a nastavení PRV 2014-2020 (host náměstkyně ministra zemědělství Ing. Jaroslava Beneš Špalková)
  3. Zpráva o činnosti za uplynulé období – předsedy, místopředsedů, prezidenta ELARD, vyjednávacího týmu, členů řídících orgánů (platforem)
  4. Diskuze o spolupráci MAS a agentury pro sociální začleňování (host za ASP koordinátor spolupráce s kraji a MAS Mgr. Petr Čáp a zástupce NS MAS v OP Zaměstnanost Markéta Dvořáková)
  5. Různé ‐ informace o realizaci projektu „Adaptace na změnu klimatu, resilience – odolnost komunit návrhy strategií a opatření pro venkovské regiony“, Informace o Venkovském parlamentu, PS Program a vize jednání k tématu sociálního podnikání, příprava podkladů pro jednání Valných hromad KS MAS 2015

Případné doplnění programu je možné na začátku jednání Výboru.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář