NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

REGIONTOUR 2015, mezinárodní veletrh turistických možností v regionech

Rubriky:Pozvánky
RegionTour

Začátek roku 2015 je spojen s mezinárodním veletrhem turistických možností v regionech REGIONTOUR 2015.

V termínu 15. – 18. ledna budou na výstavišti v Brně prezentovány aktivity spojené s činností Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě Místních akčních skupin, Spolku pro obnovu venkova a dalších partnerů za účelem informovat širokou veřejnost o činnosti jednotlivých organizací, projektů podpořených z Programu rozvoje venkova 2007-2013 a také prezentovat informace z  příprav nového programového období 2014-2020.

Veletržní stánek nabídne zájemcům celou řadu zajímavých materiálů a informací zaměřených na rozvoj regionů prostřednictví Programu rozvoje venkova  v gesci ministerstva zemědělství. Prezentovány budou projekty podpořené z tohoto programu s důrazem hlavně za využití metody LEADER, tzn. činnosti místních akčních skupin (MAS), a také budoucí možnosti čerpání dotací v oblasti cestovního ruchu. Součástí výstavy bude také videoprojekce spotů o činnosti MAS, realizovaných projektů a rozvoje regionů.

regiontour-2014-035

Foto REGIONTOUR 2014

Ve stánku se také dozvíte o Programu obnovy a rozvoje venkova  v gesci ministerstva pro místní rozvoj a informace o výsledcích soutěže Vesnice roku, jejíž nedílnou součástí je soutěž o získání ocenění Oranžová stuha, která se uděluje za příkladnou spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Pokud se budete veletrhu účastnit, srdečně Vás zveme k návštěvě expozice partnerů z venkovského prostoru jako jsou Národní síť Místních akčních skupin, Celostátní síť pro venkov a Spolek pro obnovu venkova.

loga prv

Brány výstaviště se otevírají vždy v 10 hodin a při registraci a platbě online stojí vstupenka 80 korun.

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář