NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

VENKOV 2015

Rubriky:Pozvánky

CGSku

Pozvánka

Sekce regionální geografie ČGS

Pražská – středočeská pobočka ČGS

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

si Vás dovolují pozvat na diskuzní seminář

Venkov 2015

Seminář se bude konat ve čtvrtek dne 5. 2. 2015 od 10.00 v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, v učebně Velká geologická.

Předpokládané ukončení je v 15.00 hod.

Seminář se koná s podporou projektu GAČR P410/12/G113

Program semináře

10:00                          Radim Perlín   zahájení semináře

10:15 – 10:35              Pavol Hurbánek: Mestsko-vidiecka klasifikácia obcí pomocou rastra hustoty zaľudnenia

10:35 – 10:55              Ivan Bičík :  Postsocialistické země z hlediska vývoje landuse

10:55 – 11:15              Radim Perlín: Endogenní zdroje rozvoje venkova, teoretická východiska a praktické realizace

11:15 – 11:35             Antoním Vaishar : Cestovní ruch na jihomoravském venkově

11:35 – 11:55              Dana Fialová – Hana Horáková: Transformace venkova: Turismus jako forma rozvoje. (vliv „holandských vesniček na dotčené obce)

 

12:00 – 13:00 přestávka na občerstvení

 

13:00 – 13:20              Veronika Eretová: Diferenciace činnosti zemědělských podniků

13:20 – 13:40              Jiří Hrabák: Mutlifunkcionalita zemědělství a rozvoj venkova

13:40 – 14:00              Hana Bednářová: Jak se volí starosta

14:00 – 14:20              Čtveráková, I. Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí. (Případová studie Chotěbořsko)

14:20 -  15:00            diskuze

Vzhledem k omezeným kapacitám sálu vás pořadatelé prosí o potvrzení účasti na mail perlin@natur.cuni.cz s uvedením vašeho jména a instituce, kterou zastupujete.

 

Radim Perlín

vedoucí výzkumného centra RURAL

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář