NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

VENKOV 2015

Rubriky:Pozvánky

CGSku

Pozvánka

Sekce regionální geografie ČGS

Pražská – středočeská pobočka ČGS

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

si Vás dovolují pozvat na diskuzní seminář

Venkov 2015

Seminář se bude konat ve čtvrtek dne 5. 2. 2015 od 10.00 v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, v učebně Velká geologická.

Předpokládané ukončení je v 15.00 hod.

Seminář se koná s podporou projektu GAČR P410/12/G113

Program semináře

10:00                          Radim Perlín   zahájení semináře

10:15 – 10:35              Pavol Hurbánek: Mestsko-vidiecka klasifikácia obcí pomocou rastra hustoty zaľudnenia

10:35 – 10:55              Ivan Bičík :  Postsocialistické země z hlediska vývoje landuse

10:55 – 11:15              Radim Perlín: Endogenní zdroje rozvoje venkova, teoretická východiska a praktické realizace

11:15 – 11:35             Antoním Vaishar : Cestovní ruch na jihomoravském venkově

11:35 – 11:55              Dana Fialová – Hana Horáková: Transformace venkova: Turismus jako forma rozvoje. (vliv „holandských vesniček na dotčené obce)

 

12:00 – 13:00 přestávka na občerstvení

 

13:00 – 13:20              Veronika Eretová: Diferenciace činnosti zemědělských podniků

13:20 – 13:40              Jiří Hrabák: Mutlifunkcionalita zemědělství a rozvoj venkova

13:40 – 14:00              Hana Bednářová: Jak se volí starosta

14:00 – 14:20              Čtveráková, I. Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí. (Případová studie Chotěbořsko)

14:20 -  15:00            diskuze

Vzhledem k omezeným kapacitám sálu vás pořadatelé prosí o potvrzení účasti na mail perlin@natur.cuni.cz s uvedením vašeho jména a instituce, kterou zastupujete.

 

Radim Perlín

vedoucí výzkumného centra RURAL

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.