NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Pozvánka na jednání Výboru

Rubriky:Pozvánky

Jednání Výboru se bude konat v úterý 10. února v Praze na CP SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1

Program:

  1.  Diskuze se zástupci SZIF
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
  3. Zpráva o činnosti za uplynulé období – předsedy, místopředsedů, tajemnice, prezidenta ELARD, členů řídících orgánů (platforem)
  4. Příprava Valné hromady NS MAS 2015 (Špiková)
  5. Příprava semináře CLLD v OP 2014-2020
  6. Informace o průběhu projektů NS MAS (MZe a Norské fondy)
  7. Různé ‐ členská přihláška, REGIONTOUR 2015, vyúčtování projektu MMR

Případné doplnění programu je možné na začátku jednání Výboru.

Prostor na jednání je omezen, proto prosíme o účast členy Výboru a pozvané hosty. Současně jsou na SZIF stejná pravidla jako na MZe – vstup na občanský průkaz a doprovod po budově.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář