NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Pozvánka na Valnou hromadu NS MAS

Rubriky:Pozvánky

Valná hromada NS MAS se bude konat

ve středu 11. března od 11 hod v Zábřehu na Moravě v Olomouckém kraji.

NS MAS v současné době sdružuje přes 95 % místních akčních skupin.

NS MAS má 170 členů ze 178 evidovaných MAS.

 

pozvanka VH Zábřeh 11032015

Hlavní partner Akce:

CS 190 let_logo&stuhaProgram jednání:

 1. Zahájení valné hromady předsedou NS MAS
 2. Úvodní slovo hostitelů a hostů
 3. Schválení jednacího a volebního řádu, členů komisí (mandátové, volební, návrhové), skrutátorů, jmenování zapisovatelů a ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu a způsobu vedení diskuze
 5. Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 (Winter)
 6. Zpráva o činnosti NS MAS v ELARD v roce 2014 (Sršeň)
 7. Zpráva o hospodaření za rok 2014 (Špiková)
 8. Zpráva Kontrolní komise za rok 2014 (Chmelař)
 9. Schválení účetní závěrky za rok 2014 (Špiková)
 10. Volby do orgánů NS MAS (Výbor a Kontrolní komise)
 11. Volby předsedy a místopředsedů NS MAS
 12. Návrh a schválení Plánu práce na rok 2015 (Špiková)
 13. Aktivity NS MAS v ELARD v roce 2015 (Sršeň)
 14. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2015 (Špiková)
 15. Souhrn usnesení a závěr Valné hromady
 16. Ukončení valné hromady

 Podklady na jednání

Na akci budou k dispozici informace o akcích „Vitamínový gastro den“

MK Fruit

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář