NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

PS LEADER

Vedením PS je pověřen místopředseda NS MAS ČR Jan D. Florian, tel. +420 774 499 396, email psleader@nsmascr.cz.cz.

V říjnu 2011 byly zveřejněny legislativní návrhy Evropské komise ve vztahu k blížícímu se víceletému finančnímu rámci 2014–2020. V návaznosti na to začala PS LEADER ve spolupráci s PS Vize a rozšíření pracovat na návrhu „kuchařky“ pro uplatnění metody LEADER v tomto období.

Náplní činnosti PS je připomínkování a spolupráce na změně pravidel: 

 • Opatření IV.1.1. Místní akční skupina
 • Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
 • Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
 • Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Ostatní aktivity:

 • reprezentovat a zastupovat MAS na národní úrovni vůči vládním institucím, ministerstvům a jimi zřizovaných institucí a střešním nevládním organizacím a vůči dalším relevantním subjektům,
 • spolupracovat a komunikovat s kraji a jejich krajskými úřady, s organizacemi zabývajícími se rozvojem venkova, s finančními ústavy,
 • spolupracovat s dalšími aktéry působícími ve venkovském prostoru,
 • zastupovat a prosazovat oprávněné zájmy MAS na úrovni Řídicích orgánů dotačních programů a vůči dalším subjektům, které jsou aktéry v rozvoji venkova nebo na něj mají návaznost,
 • podporovat a rozvíjet spolupráci a partnerství obyvatel venkova a zemědělců.

Hájit zájmy všech MAS při přípravě a realizaci dotačních programů EU.

Zpracovat interní metodiky (ISÚ, naplňování komunitně vedeného místního rozvoje apod.) pro zvyšování standardů práce MAS.

Dokumenty pracovní skupiny.