NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

PS Program a vize

Vedením PS je pověřen předseda NS MAS ČR Ing. Jiří Krist, tel. +420 724 790 088, krist@masopavsko.cz

V oblasti Vize (čili obsahového zaměření programu Leader v období po roce 2013) se členové zaměřují na rozpracování dokumentu Národní strategický plán Leader 2014+, jeho vytištění a distribuci. Dále se členové PS soustředí na problematiku pokrytí „bílých míst“, tedy území obcí do 25 tisíc obyvatel, kde zatím nepůsobí Místní akční skupina Leader. Byl proveden základní průzkum takových míst a byla dosažena dohoda s krajskými sdruženími i Ministerstvem zemědělství o metodice postupu v této věci.

Náplní činnosti PS je:

  • zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje,
  • každoročně pořádat národní konferenci MAS (podpořit účast MAS na Národní konferenci Venkov) a podílet se na organizaci mezinárodního setkání LeaderFEST,
  • spolupracovat na organizaci Národní konference o venkovu spolu s MZe ČR, SPOV ČR a zemědělskými asociacemi za účelem dosažení setrvalého a integrovaného rozvoje venkova v ČR.

Pomoc při naplňování Národního strategického plánu LEADER 2014+.

Dokumenty pracovní skupiny.