NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

PS Vzdělávání

Vedením PS je pověřena Ing. Markéta Pošíková z MAS Podlipansko, o.p.s., tel. +420 602 578 297, email info@podlipansko.cz.

Náplní činnosti PS je:

  • zajistit reciproční přenos poznatků a zkušeností mezi členy,
  • vytvářet prostředí pro spolupráci a vzájemnou pomoc, sdílení zkušeností MAS a příkladů dobré praxe,
  • dávat podněty svým partnerům pro zaměření odborné činnosti a dalších činností pro rozvoj venkova,
  • vytvářet podmínky pro veřejnou správu ke vzdělávání úředníků veřejné správy pro aplikaci rozvoje zdola na principech integrovaného mezisektorového partnerství (metoda LEADER) a vytvářet podmínky pro rozvoj občanské společnosti.

Organizovat vzdělávací činnosti pro členské MAS – školící semináře na tvorbu ISÚ, semináře pro MAS nepodpořené z opatření IV.1.1.

Dokumenty pracovní skupiny.

Střední článek ve vzdělávání.

 

Publikace PS Vzdělávání - Vzděláváním k chytré budoucnost

vzděláváním k chytré budoucnosti_banner

Interní dokumenty PS Vzdělávání (jen pro přihlášené).

 

Videozáznam s vystoupením vedoucí PS Vzdělávání Markétou Pošíkovou na Veletrhu Úspěch pro každého žáka 2018: