NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

PS Vzdělávání

Vedením PS je pověřena Ing. Markéta Pošíková z MAS Podlipansko, o.p.s., tel. +420 602 578 297, email info@podlipansko.cz.

Náplní činnosti PS je:

  • zajistit reciproční přenos poznatků a zkušeností mezi členy,
  • vytvářet prostředí pro spolupráci a vzájemnou pomoc, sdílení zkušeností MAS a příkladů dobré praxe,
  • dávat podněty svým partnerům pro zaměření odborné činnosti a dalších činností pro rozvoj venkova,
  • vytvářet podmínky pro veřejnou správu ke vzdělávání úředníků veřejné správy pro aplikaci rozvoje zdola na principech integrovaného mezisektorového partnerství (metoda LEADER) a vytvářet podmínky pro rozvoj občanské společnosti.

Organizovat vzdělávací činnosti pro členské MAS – školící semináře na tvorbu ISÚ, semináře pro MAS nepodpořené z opatření IV.1.1.

PS Vzdělávání  hledá inspirativní příběhy ředitelů, zřizovatelů, zástupců neziskových organizací a dalších osobností, o nichž víte, že jejich příběh stojí zato. Zároveň mezi těmito aktéry hledá výborné řečníky, kteří by svůj příběh byli ochotni prezentovat před účastníky kulatého stolu. 

Dokumenty pracovní skupiny.

Interní dokumenty PS Vzdělávání (jen pro přihlášené).