NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Střední článek ve vzdělávání

Vstupní pozice NS MAS pro vyjednávání problematiky středního článku podpory a vedení regionálního školství

Na jaře 2020 probíhala po jednotlivých Krajských sítích NS MAS interní debata o problematice zavedení středního článku vedení a podpory regionálního školství. Odborným facilitátorem diskuse byl Petr Kulíšek (petrk@sdruzenisplav.cz).

Podklady pro diskusi měli jednotlivý členové následující:

Online knihovna pro informovanou diskusi (cca 60 min čtení):

  1. Strategie vzdělávání 2030+ (pasáž o SČ)
  2. Shrnutí dosavadní debaty o středním článku. PPT prezentace, Miroslav Hřebecký, EDUin
  3. Role středního článku v úspěšných zahraničních systémech. PPT prezentace, Vladimír Srb, Nadace České Spořitelny
  4. Závěrečné shrnutí setkání klíčových aktérů: Jak by měl fungovat střední článek vedení regionálního školství v ČR, Praha, 10.3., SKAV

doplňková četba:

  1. Vedení ze středu. Přeložený text od A. Hargreaves, jeden z nejuznávanějších odborníků na management vzdělávací politiky
  2. Tři způsoby řízení školství: inženýrství, podnikání, nebo zahradnictví? online článek prof. Veselého, autora Strategie vzdělávání 2030+

Videoarchiv (pouze pro přihlášené):