NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Projekt MASky v obraze

Projekt z Výzvy 110 OPZ na budování kapacit „Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019“

je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPZ barevne

Projekt začíná 1.7. 2019 a je na 36 měsíců.

Rozpočet: 6 874 560,- Kč.

Detailní info bude doplněno.

Koordinátor projektu:             Ing. Jana Karpačová

email: j.karpacova@nsmascr.cz

Asistent projektu:                   Jiří Hasman

email: j.hasman@nsmascr.cz

 

Anotace projektu:

Národní síť MAS ČR od července 2019 realizuje projekt „MASky v obraze 2019“, reg. číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010955. Ukončení projektu je koncipováno v červnu roku 2022. Projekt je spolufinancován Evropskými strukturálními a investičními fondy a národními veřejnými zdroji.

Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání zaměstnanců místních akčních skupin v tématech Obecné IT základní a pokročilé, Účetní, ekonomické a právní kurzy a Měkké a manažerské dovednosti. Forma kurzů bude prezenční a tréninková.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců místních akčních skupin, specifických NNO zaměřených na rozvoj venkova se zapojením partnerů z veřejného a soukromého sektoru. Projekt umožní MAS obstát v proměnách programového a legislativního prostředí a fungovat jako profesionální a stabilní veřejně prospěšné rozvojové agentury. Do vzdělávacích aktivit bude během 36 měsíců zapojeno přibližně 200 zaměstnanců z členských organizací Národní sítě MAS ČR.

Informace k NOVÉMU výběrovému řízení:

Dne 12. 2. 2020 bylo vyhlášeno NOVÉ zjednodušené podlimitní řízení pro vzdělávání zaměstnanců MAS. Zakázka je součástí projektu „MASky v obraze 2019“, spolufinancovaného z finančních prostředků Evropské unie a to z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010955.

Předmětem zakázky, je komplexní zajištění odborných vzdělávacích programů formou uzavřených prezenčních kurzů určených výhradně pro zaměstnance místních akčních skupin. Jedná se o kurzy ekonomiky, účetnictví a práva, kurzy manažerských dovedností a kurzy IT dovedností.

Datum ukončení příjmu nabídek je 27. 2. 2019 ve 13 hod.

Podrobné informace o zakázce, resp. všech částí zakázky naleznete zde:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vzdelavaci-program-pro-mas-aneb-masky-v-obraze-2019-1

 

Seznam připravovaných kurzů projektu MASky v obraze

 

Původní výběrové řízení – ZRUŠENO

Dne 21. 10. 2019 bylo vyhlášeno zjednodušené podlimitní řízení pro vzdělávání zaměstnanců MAS. Zakázka je součástí projektu „MASky v obraze 2019“, spolufinancovaného z finančních prostředků Evropské unie a to z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010955.

Předmětem zakázky, je komplexní zajištění odborných vzdělávacích programů formou uzavřených prezenčních kurzů určených výhradně pro zaměstnance místních akčních skupin. Jedná se o kurzy ekonomiky, účetnictví a práva, kurzy manažerských dovedností a kurzy IT dovedností.

Datum ukončení příjmu nabídek je 21. 11. 2019 ve 13 hod.

Podrobné informace o zakázce, resp. všech částí zakázky naleznete zde: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vzdelavaci-program-pro-mas-aneb-masky-v-obraze-2019.