NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Projekt MASky v obraze

Přehled vypsaných kurzů

Projekt z Výzvy 110 OPZ na budování kapacit „Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019“

je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPZ barevne

Projekt začíná 1.7. 2019 a je na 36 měsíců.

Rozpočet: 6 874 560,- Kč.

 

Koordinátor projektu:  Jiří Hasman                     

email: j.hasman@nsmascr.cz
tel: 731 212 788

 

Anotace projektu:

Národní síť MAS ČR od července 2019 realizuje projekt „MASky v obraze 2019“, reg. číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010955. Ukončení projektu je koncipováno v červnu roku 2022. Projekt je spolufinancován Evropskými strukturálními a investičními fondy a národními veřejnými zdroji.

Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání zaměstnanců místních akčních skupin v tématech Obecné IT základní a pokročilé, Účetní, ekonomické a právní kurzy a Měkké a manažerské dovednosti. Forma kurzů bude prezenční a tréninková.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců místních akčních skupin, specifických NNO zaměřených na rozvoj venkova se zapojením partnerů z veřejného a soukromého sektoru. Projekt umožní MAS obstát v proměnách programového a legislativního prostředí a fungovat jako profesionální a stabilní veřejně prospěšné rozvojové agentury. Do vzdělávacích aktivit bude během 36 měsíců zapojeno přibližně 200 zaměstnanců z členských organizací Národní sítě MAS ČR.

 

Aktuální vypsané kurzy

Anotace kurzů

Jak se zapojit do projektu

Informace k výběrovým řízením k projektu