NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Projekt MMR pro NNO 2016

Projekt s názvem Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském prostoru

 

mmr_cr_rgb

Projekt byl podpořen za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Zahájení projektu:                               1. května 2016
Plánované ukončení projektu:          31. prosince 2016
Hlavní koordinátor projektu:             Bc. Veronika Foltýnová

tel.: +420 731 656 117
email: v.foltynova@nsmascr.cz

 

Popis projektu

Základem projektu bylo zajistit aktivity vedoucí k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti strategického plánování široké členské základny NS MAS. Jednou z hlavních náplní činnosti organizace je zajistit vzdělávání manažerů MAS, kteří jsou klíčovými aktéry a koordinátory regionálního rozvoje ve venkovském prostoru.

  Cíl projektu

Zvýšení základních dovedností manažerů MAS v oblasti strategického plánování vytvořením systému vzdělávání zaměřeného na aktivity podporující regionální rozvoj a jeho pilotní realizací.

   Aktivity projektu

Organizace workshopů pro manažery MAS 

 •  v rámci realizace SCLLD byly sjednoceny vstupní znalosti manažerů MAS v rámci strategického plánování za účelem jednotného výkladu pojmů, chápání a doporučení dále do MAS;
 • na workshopech byly předávány zkušenosti mezi metodou LEADER a CLLD, ke kterým posloužil jako podklady příklady dobré praxe strategického plánování v MAS;
 •  workshopy byly jednodenní a cílovou skupinou byli zástupci MAS (především manažeři MAS tvořící SCLLD nebo odborní konzultanti a partneři MAS) a při zájmu i zástupci ŘO nebo platebních agentur. 

Workshopy probíhaly v termínech a místech:

Kraj Termín konání Místo konání
Karlovarský 29. 09. 2016 Královské Poříčí
Vysočina   3. 10. 2016 Jihlava – Polná
Pardubický   4. 10. 2016 Letohrad
Liberecký 10. 10. 2016 Liberec
Ústecký 12. 10. 2016 Libouchec
Královehradecký 12. 10. 2016 Havlovice
Plzeňský 17. 10. 2016 Plzeň
Zlínský 25. 10. 2016 Velehrad
Moravskoslezský 25. 10. 2016 Sviadnov
Středočeský 27. 10. 2016 Benešov
Jihočeský 31. 10. 2016 Netolice
Olomoucký   9. 11. 2016 Olomouc
Jihomoravský 11. 11. 2016 Kyjov

 

Organizace úvodní a závěrečné konference pro manažery MAS na venkově – seznámení a shrnutí dosavadních postupů a informací ke strategickému plánování

 • shrnutí zkušeností s počátkem nového programového období, shrnutí základních informací;
 • vyhodnocení způsobů tvorby SCLLD s ohledem na dobrou praxi strategického plánování, definice nejčastějších chyb a stanovení preferovaných oblastí vzdělávání manažerů MAS jako aktérů a koordinátorů regionálního rozvoje na nejnižší úrovni;
 • konference byly jednodenní a cílovou skupinou byly zástupci MAS (především manažeři MAS tvořící SCLLD nebo odborní konzultanti a partneři MAS) a při zájmu i zástupci ŘO nebo platebních agentur.
 • konference probíhaly na Moravě v Karlové Studánce v červnu 2016 a v Čechách ve Dvoře Králové nad Labem v listopadu 2016.
 • na závěrečné konferenci byla k dispozici brožura, která bude sloužit jako návod se základními informacemi a postupy a bude sloužit jako podklad pro implementaci a evaluaci strategického plánování.

Propagace, podklady pro akce

 • účastníkům workshopů a konferencí byly poskytovány podkladové materiály – bloky, tužky, pastelky, desky, USB flash disky, a papírové tašky