NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Projekt podpořený MMR

„Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin“

logo MMR

Tento projekt je podpořený z MMR (Podpora nestátních neziskových organizací) a je zaměřen na hladké zapojení a rozběhnutí fungování CLLD na úrovni ČR v souladu s EU úrovní a uplatnění ve strategiích MAS.

zahájení projektu: 1. ledna 2014

plánované ukončení projektu: 31. prosince 2014

hlavní manažer projektu: Ing. Alena Kolářová (od 1.3.2014 do 31.8.2014), Mgr. Olga Špiková (od 1.9.2014 – 31.12.2014)

kontakt: o.spikova@nsmascr.cz

Cílem projektu je hladké zapojení a rozběhnutí fungování CLLD na úrovni ČR v souladu s EU úrovní a uplatnění ve strategiích MAS. Prosazování zájmů ČR, NS MAS a MMR na evropské úrovni a přenos informací mezi úrovněmi Evropy, NS MAS ČR a jednotlivými MAS.

Nedílným cílem je iniciace spolupráce v oblasti aktivizace cestovního ruchu mezi MAS ČR a jednotlivých států EU. Posilování kapacit manažerů MAS bude formou školení zaměřeno na vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik a výměny zaměstnanců mezi MAS ČR a EU.

Aktivity projektu:

1. Financování profesionálního pracovníka organizace, který bude zajišťovat:

 • zpracování analýzy vývoje zapojení a způsobu nastavení CLLD na úrovni států EU a přenesení poznatků na úroveň ČR a naopak;
 • koordinace nástrojů územní dimenze ITI a CLLD s územními partnery a mezi sebou na území ČR s využitím poznatků z EU;
 • přenos informací o územní dimenzi na členskou základnu a vysvětlení logických návazností nástrojů;
 • přenos informací o způsobu využití kombinace nástrojů územní dimenze pro implementaci strategie MAS (koordinace strategie v regionech uplatňujících RIR, ITI, IPRÚ[;
 •  zastupování v pracovních skupinách na EU úrovni, zastupování zájmů NS MAS, ELARD a MMR na úrovni EU a ČR;
 • vytvoření společných dokumentů a strategického plánování rozvoje cestovního ruchu s přenesením poznatků z MAS z EU a ČR.
 • komunikace v rámci místních akčních skupin sdružených v ELARD k pomoci zprostředkování výměny zaměstnanců mezi MAS ČR a EU.

Analýza CLLD ve vybraných státech EU po roce 2014

Organizace školení členské základny na vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik, které proběhne v každém kraji v průběhu roku 2014:

 • školení bude jednodenní a cílovou skupinou budou zástupci MAS ,
 • celkem bude proškoleno 325 osob cílové skupiny ve všech krajích ČR (průměrně 25 osob na kraj),

Termíny školení v krajích:

Olomoucký 23.10.2014 Olomouc
Liberecký 30.10.2014 Liberec
Královéhradecký 7.11.2014 Dvůr Králové nad Labem
Vysočina 12.11.2014 Třešť
Středočeský 14.11.2014 Modletice – Praha východ
Karlovarský 20.11.2014 Královské Poříčí
Pardubický 25.11.2014 Svitavy
Jihomoravský 26.11.2014 Křenovice u Slavkova
Ústecký 26.11.2014  Ústí nad Labem
Zlínský 8.12.2014 Pozlovice
Moravskoslezský 9.12.2014 Ostrava
Jihočeský 15. 12. 2014 Jindřichův Hradec
Plzeňský z důvodu naléhavé situace nebylo v roce 2014 provedeno


Přílohy