NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Projekt OPTP 2021

Projekt s názvem Řešení aktuálních potřeb a nových témat komunitně vedeného místního rozvoje v České republice

je spolufinancován Evropskou unií.

OPTP_CZ_RO_B_C RGB

Číslo projektu:                           CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000258

Doba trvání projektu:                1. dubna 2021 – 31. března 2022

Administrátor projektu:             Ing. Blanka Horáková

tel.: +420 731 656 117
email: b.horakova@nsmascr.cz

 

Hlavní metodik:             Jan Dražský Florian

tel.: +420 774 499 396
email: j.florian@nsmascr.cz

 

Konzultant pro Operační programy:

Integrovaný regionální Operační program a Operační program Zaměstnanost– Filip Unzeitig

tel.: +420 731 524 218
email: f.unzeitig@nsmascr.cz

 

Náplň projektu

Cílem projektu je řešení aktuálních potřeb a nových témat týkajících se komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) za podpory Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. v období do první čtvrtiny roku 2022.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu a koordinaci implementace SCLLD MAS. Projekt reaguje na potřeby MAS v úspěšném dokončení stávajícího prog. období (PO),dále se zaměřuje zejména na přípravu MAS na přechod na témata nového PO 2021-27. Aktivity projektu jsou zacíleny na poradenství MAS při finalizaci implementace stávajících SCLLD, přípravu nových SCLLD a na budování kapacit MAS v tématech nového PO. Projekt realizuje NS MAS ČR, která je střešní organizací s celostátní působností zastupující 93 % MAS.

Oblasti projektu

  1. Poradenství pro MAS
  2. Budování kapacit MAS
  3. Administrace projektu

Tisková verze žádosti