NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Projekt OPTP II (2019-2021)

Projekt s názvem Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje II

je spolufinancován Evropskou unií.

OPTP_CZ_RO_B_C RGB

Číslo projektu:                           CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000191

Doba trvání projektu:                1. dubna 2019 – 31. března 2021

Administrátor projektu:             Ing. Blanka Horáková

tel.: +420 731 656 117
email: b.horakova@nsmascr.cz

 

Konzultanti pro Operační programy:

Program rozvoje venkova a Operační program Životní prostředí – Mgr. Petra Zádilská

tel.: +420 733 717 016
email: p.zadilska@nsmascr.cz

Integrovaný regionální Operační program a Operační program Zaměstnanost– Filip Unzeitig

tel.: +420 731 524 218
email: f.unzeitig@nsmascr.cz

 

Náplň projektu

Cílem projektu je řešení problémových oblastí týkajících se komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) za podpory Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. v období do první čtvrtiny roku 2021.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu a koordinaci implementace SCLLD, zejména řešení problémových oblastí implementace SCLLD v PO 2014+ a příprava na PO 2021+. Aktivity jsou zaměřeny na monitoring MAS, vyhodnocování a poradenství s implementací SCLLD, budování kapacit MAS, evaluaci SCLLD a školení MAS pro práci s CSSF14+. Projekt realizuje NS MAS ČR, je zastřešující organizací pro místní akční skupiny s celostátní působností, jejíž členskou základnu dlouhodobě tvoří 93 % existujících MAS.

Oblasti projektu

  1. Administrace projektu
  2. Monitoring MAS, Vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, vytváření analýz a podkladů
  3. Školení uživatelů CSSF14+ z řad zástupců MAS
  4. Poradenství pro MAS
  5. Budování kapacit MAS

Tisková verze žádosti

 

Tematické dny projektu

Analytické materiály

Etapa projektu č. 1

Etapa projektu č. 2

Etapa projektu č. 3

Etapa projektu č. 4

 

Fotogalerie příkladů dobré praxe