NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Projekt OPTP (2016-2019)

Projekt s názvem Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje

OPTP_CZ_RO_B_C RGB

Číslo projektu:                           CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000080

Doba trvání projektu:                1. června 2016 – 31. května 2019

Administrátor projektu:             Bc. Veronika Foltýnová

tel.: +420 606 596 878
email: v.foltynova@nsmascr.cz

Experti pro Operační programy:

Program rozvoje venkova – Jan Dražský Florian

tel.: +420 774 499 396
email: j.florian@nsmascr.cz

Integrovaný regionální Operační program – Bohuslava Zemanová

tel.: +420 723 881 081
email: zemanova@posazavi.com

Operační program Zaměstnanost – Bc. Markéta Dvořáková, DiS.

tel.: +420 733 327 934
email: brdy-vltava@seznam.cz

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Ing. Markéta Pošíková

 tel.: +420 602 578 297
email: marketap@podlipansko.cz

Tým odborníků za rok 2017: 

Romana Zemanová Václav Kubernát
Václav Pošmurný Markéta Hendrichová
Jiří Krist Ivana Jágriková
Martin Kučera Aleš Lahoda
Petr Kulíšek Miroslav Makovička
Pavel Černý Anna Čarková
Jana Kuthanová František Kopecký
Darina Danielová Tomáš Novák
Marie Škvorová Mgr. Marek Hartych
Olga Špiková Simona Dvořáková
Markéta Frouzová Josef Ryšavý
Zuzana Guthová Eva Hamplová
Jiří Hrubý Petr Čáp
Gabriela Geherová Věra Nosková
Karolína Ortová Michaela Kovářová
Eva Feyfarová Mgr. Vít Hrdoušek


Tým školitelů MS 2014+

Náplň projektu

Cílem projektu je řešení problémových oblastí týkajících se komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) za podpory Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. v období do poloviny roku 2019.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu a koordinaci implementace CLLD, zejména pak řešení problémových oblastí, které se mohou vyskytnout v počátku implementace CLLD v ČR. Aktivity jsou zaměřeny zejména na monitoring MAS, vyhodnocování implementace CLLD ve vazbě na jednotlivé OP/PRV a školení pracovníků MAS pro práci s CSSF14+. Projekt realizuje Národní síť MAS ČR je zastřešující organizací pro místní akční skupiny s celostátní působností, jejíž členskou základnu dlouhodobě tvoří 95% existujících MAS

Oblasti projektu

  1. Administrace projektu
  2. Monitoring MAS, Vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, vytváření analýz a podkladů
  3. Školení uživatelů CSSF14+ z řad zástupců MAS

Tisková verze žádosti a anotace projektu

Etapa projektu č. 1

Etapa projektu č. 2

Etapa projektu č. 3

Etapa projektu č. 4