NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Projekt OPTP (2016-2019)

Projekt s názvem Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje

je spolufinancován Evropskou unií.

OPTP_CZ_RO_B_C RGB

Číslo projektu:                           CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000080

Doba trvání projektu:                1. června 2016 – 31. března 2019

Administrátor projektu:             Bc. Veronika Foltýnová

tel.: +420 606 596 878
email: v.foltynova@nsmascr.cz

Experti pro Operační programy:

Program rozvoje venkova – Jan Dražský Florian

tel.: +420 774 499 396
email: j.florian@nsmascr.cz

Integrovaný regionální Operační program – Bohuslava Zemanová

tel.: +420 723 881 081
email: zemanova@posazavi.com

Operační program Zaměstnanost – Bc. Markéta Dvořáková, DiS.

tel.: +420 733 327 934
email: brdy-vltava@seznam.cz

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Ing. Markéta Pošíková

 tel.: +420 602 578 297
email: marketap@podlipansko.cz

Tým odborníků za rok 2018: 

Bc. Lucie Nemešová
Ing. Josef Ryšavý
Ing. Blanka Horáková

 

Tým školitelů MS 2014+

Náplň projektu

Cílem projektu je řešení problémových oblastí týkajících se komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) za podpory Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. v období do poloviny roku 2019.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu a koordinaci implementace CLLD, zejména pak řešení problémových oblastí, které se mohou vyskytnout v počátku implementace CLLD v ČR. Aktivity jsou zaměřeny zejména na monitoring MAS, vyhodnocování implementace CLLD ve vazbě na jednotlivé OP/PRV a školení pracovníků MAS pro práci s CSSF14+. Projekt realizuje Národní síť MAS ČR je zastřešující organizací pro místní akční skupiny s celostátní působností, jejíž členskou základnu dlouhodobě tvoří 95% existujících MAS

Oblasti projektu

  1. Administrace projektu
  2. Monitoring MAS, Vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, vytváření analýz a podkladů
  3. Školení uživatelů CSSF14+ z řad zástupců MAS

Tisková verze žádosti a anotace projektu

Etapa projektu č. 1

Etapa projektu č. 2

Etapa projektu č. 3

Etapa projektu č. 4

Etapa projektu č. 5

Etapa projektu č. 6

Fotogalerie příkladů dobré praxe