NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Projekt podaný v rámci OPTP

„Projekt na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR“

 

logotyp OPTP

Tento projekt je podpořený v rámci OPTP a je zaměřen na podpůrné aktivity pro nositele strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v ČR. Aktivity jsou zaměřeny na zajištění společné metodiky a projektové podpory pro MAS.

zahájení projektu: 1. 1. 2013

ukončení projektu: 31. 8. 2014

hlavní koordinátor projektu, konzultant projektů MAS: Mgr. Olga Špiková

kontakt: vyzvaoptp@nsmascr.cz

Cíl projektu: zajištění podpůrných aktivit pro vytvoření kvalitních Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 co největšího počtu MAS. Pomocí konzultací, zajištění společné metodiky a projektové podpory podpořit a usnadnit tvorbu SCLLD pro MAS, působící na území ČR. Zajištění pracovníků NS MAS, kteří budou provádět konzultace tvorby SCLLD, zpracovávat podklady pro společnou metodiku tvorby strategií a zajišťovat přenos informací do MAS.

Aktivity projektu:

1. Financování pracovníků organizace, kteří zajišťují:
- projektovou podporu pro MAS v rámci tvorby SCLLD
- konzultace zpracování SCLLD
- zpracování společné metodiky a jejího školení
- přenos informací do MAS
- tvorba podkladů implementační struktury SCLLD a akčních plánů (odborníci na DPP či službou) pro využití MAS

Podpora tvorby SCLLD

Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 včetně přílohy č. 3NÁVRH  verze z  31. srpna 2014 - materiál je vytvářen MMR ve spolupráci s NS MAS

Pracovní verze strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území jednotlivých MAS pro období 2014-2020 – výstupy z projektů realizovaných v OPTP.

2. Celorepublikový seminář Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje a její jednotlivé aspekty proběhl 12. 3. 2014 v Týnci nad Sázavou a hlavní náplní bylo seznámení účastníků se základními poznatky s plánovanou implementací CLLD na území ČR, zněním základního manuálu pro tvorbu SCLLD s návazností na nadřazený Metodický pokyn pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020. Cílovou skupinou byli zástupci MAS.

Podklady ze semináře ke stažení zde.

celkem proškoleno: 258 osob

3. Vzdělávání v regionech jako detailnější semináře s aktivním zapojením. Celkem proběhly 4 turnusy dvoudenního školení se zaměřením na budování kapacit MAS (metodika, zkušenosti manažerů, facilitace, práce se žadateli, kalkulace alokace, …). Cílovou skupinou byli zástupci MAS zpracovávající SCLLD. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce ke Školení společné metodiky tvorby SCLLD.

celkem proškoleno: 337 osob

4. Zpracování výstupů projektu do informačního letáku a brožury o CLLD, činnosti MAS, situaci v rámci příprav CLLD v porovnání s EU.

Leták k CLLD

Brožura CLLD

5. Zpracování výstupů projektu do online webové prezentace.

logotyp OPTP

OPTP 2007-2013

CZ.1.08/3.2.00/14.00308