NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

PRV (dotazy)

Na stránce jsou zveřejněny odpovědi na dotazy MAS prostřednictvím číslovaných pdf dokumentů. Odpovědi jsou zároveň distribuovány všem MAS prostřednictvím emailu.

Otázky a odpovědi:

V průběhu realizace PRV 2014-2020 budou naplňovány následující priority EU (graficky řazeno dle významu pro PRV):

Program rozvoje venkova 2014-2020 – schválené znění

Přílohy PRV 2014-2020

M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova

Metodika pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Stanovení alokace pro místní akční skupiny na programové období 2014-2020 v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova

Komentáře PS LEADER při NS MAS ke zveřejněné Metodice pro tvorbu Fichí MAS do Programového rámce PRV – verze z 1. 10. 2015 ke zveřejněným Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce – SC 4.2 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Pravidla 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny 

Pravidla pro změny strategií týkající se Programového rámce Programu rozvoje venkova v souvislosti se střednědobým hodnocením