NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

PRV (info)

Aktuality

(všechny příspěvky týkající se PRV naleznete zde)

Aktuální dokumenty PRV

Dokumenty PRV

Postupy administrativních kroků Žádostí přes MAS – operace 19.2.1

Postupy administrativních kroků Místních akčních skupin (MAS) – administrace 19.2.1

Postupy administrativních kroků Žádostí přes MAS – operace 19.2.1

Postupy administrativních kroků Žádostí o platbu – operace 19.2.1

Prezentace a dotazy z webináře ze dne 11.11.2020

Dohledání na webu SZIF:

Program rozvoje venkova 2014-2020 > Opatření > M19 Podpora místního rozvoje LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj) > 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje > WEBINÁŘ LEADER – 11. 11. 2020 (Soubory ke stažení)

Prezentace

DOTAZY Z WEBINÁŘE

 

Archiv dokumentů