NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

PRV (info)

Konzultant pro PRV je Mgr. Petra Zádilská (tel. 733 717 016, email prv_expert@nsmascr.cz).

Dokumenty PRV

Postupy administrativních kroků Žádostí přes MAS – operace 19.2.1

Postupy administrativních kroků Místních akčních skupin (MAS) – Fiche a výzva

Veřejné zakázky Podmínky pro zadávání veřejných zakázek
Pravidla pro publicitu PRV
Portál farmáře 

Ostatní dokumenty PRV

Instrukce k podání ŽoZ finančního plánu nebo indikátorů

Pravidla pro změny strategií týkající se Programového rámce Programu rozvoje venkova v souvislosti se střednědobým hodnocením

Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje + prezentace k rozšíření podpory o čl. 20 a změnám strategií a střednědobé evaluaci

Pravidla 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny

Monitoring podnikatelského plánu/projektu – Monitorovací list za rok 2018 (manuál k vyplnění)