NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Realizace SCLLD

Mapa MAS pro realizaci Strategií CLLD 2014-2020

MAS_4_2018

Dokumenty k realizaci SCLLD

Metodická stanoviska ministryně pro místní rozvoj k MPIN

  • Metodické stanovisko č. 12 - upravuje změny v MPIN, verze 4, které se týkají zejména definování zásad pro provádění kontroly dodržování standardů místních akčních skupin (MAS) v rámci příprav na programové období 2021–2027, a rovněž upravuje povinné obsahové náležitosti strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).
  • Metodické stanovisko č. 11  – řeší nezbytné úpravy v MPIN, verze 4, týkající se procesu provádění změn v integrovaných strategiích.