NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Projekt resilience – aktuality

Projekt “Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích“, projekt zaměřený na rozvoj strategií a opatření pro adaptaci na změnu klimatu.

partneři nové

 

Informace o projektu

Souhrnná zpráva z uskutečněných seminářů

Program seminářů

Soutěž CO2 liga

Mobilní autonomní resilientní kontejner (MAREK)

Zpráva z pracovní cesty do Norska

Konference Resilience v březnu 2016

Další fotografie z projektu

INFOBALÍČEK projektu

Pozvánka na workshop Krizové řízení a připravenost na příkladu řešení lesního požáru v obci Mikolajice

Zpráva o postojích stakeholderů

 EHP-fondy_Logo

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

EHP-CZ02-OV-1-017-2014