NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Další fotografie z projektu

Projekt „Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích“, projekt zaměřený na rozvoj strategií a opatření pro adaptaci na změnu klimatu.

partneři nové

 

Fotografie z uskutečněných seminářů:
 

 

 

 

Fotografie z workshopů:

 

 

EHP-fondy_Logo

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

EHP-CZ02-OV-1-017-2014