NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Konference resilence

Projekt “Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích“, projekt zaměřený na rozvoj strategií a opatření pro adaptaci na změnu klimatu.

partneři nové

 Politici, odborníci i místní aktéři hovořili o klimatických změnách i bezpečnosti

Co čeká české regiony v souvislosti s klimatickými změnami, jak se vyrovnat s možnými hrozbami, jaké jsou způsoby snižování rizik, adaptace a resilience i nová role záchranného systému byly tématem konference nazvané „Regiony a měnící se svět, změna klimatu, adaptace, udržitelnost a bezpečnost – víme, jak na to?“. Pro zástupce místních akčních skupin, představitele samospráv, odborníky a další aktivní lidi ve venkovském prostoru ji pořádala Národní síť Místních akčních skupin České republiky ve spolupráci s partnerskými organizacemi.

Konference se konala v rámci projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích. Byla financována z EHP a Norských fondů. Ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin ji spolupořádaly ZO ČSOP Veronica, Vysoká škola Báňská v Ostravě – fakulta bezpečnostního inženýrství a Místní akční skupina Opavsko.

Konference se zúčastnila velvyslankyně Norského království Siri Ellen Sletner, zástupci ministerstva životního prostředí, Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, Mendelovy univerzity v Brně a norské univerzity HIOA.

Na závěr byla schválena resoluce přílohy č. 5 k Integrovanému záchrannému systému v IROP k podpoře SDH ohledně změkčení pravidel pro metodu LEADER.

Zprávu z konference si můžete stáhnout zde.

Přednášky:

 1. Společnost, její udržitelnost, bezpečnost a klimatická změna, prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava
 2. Co čeká svět a co přinesla konference COP 21 v Paříži, Mgr. Jozef Pecho, Ústav fyziky atmosféry AV ČR
 3. Koncepce environmentální bezpečnosti, MUDr. Marie Adámková, CSc., Ministerstvo životního prostředí ČR
 4. Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti, RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., Český hydrometeorologický ústav
 5. Webové výstupy projektu Intersucho využitelné pro MAS, Ing. Lenka Bartošová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Mendelova univerzita
 6. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, RNDr. Jakub Horecký, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí ČR
 7. Jak hodnotit zranitelnost území MAS a vybrat nejzávažnější hrozby? Ing. Jakub Dlabka, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava
 8. Povědomí o adaptaci na klimatickou změnu – postoje stakeholderů (zástupců místních akčních skupin), Dr. Erik Thorstensen, HiOA, Norsko
 9. Regionální strategie se zahrnutím konceptu resilience a adaptačních opatření – příklady, sbírka příkladů dobré praxe, Ing. Jiří Krist, NS MAS, RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., Ekologický institut Veronica

O konferenci se psalo v Havlíčkobrodském deníku i v tištěné verzi regionálních novin.

 EHP-fondy_Logo

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

EHP-CZ02-OV-1-017-2014