NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

MAREK

Projekt “Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích“, projekt zaměřený na rozvoj strategií a opatření pro adaptaci na změnu klimatu.

partneři nové

 

MAREK (Mobilní Autonomní Resilientní Kontejner)

Energeticky soběstačná mobilní výstava představující technologie využitelné při přizpůsobení na klimatickou změnu a pro její zmírňování.

Názorná ukázka technologií, pomocí kterých jsou vysvětleny principy fungování vybavenosti a infrastruktury odolné proti krizím a adaptované na podmínky probíhající klimatické změny. Hlavní pozornost je věnována zajištěním energií, vody a možnosti přípravy stravy i v podmínkách ztráty funkčnosti kritické infrastruktury, udržení hygieny a bezpečnosti, odolným informačním a komunikačním technologiím, využívání místních a obnovitelných zdrojů energií udržitelné mobilitě.

MAREK disponuje tímto vybavením:

 • energetika (fotovoltaický systém, větrná elektrárna, šlapací generátor)
 • environmentální vytápění a větrání (zařízení na zplyňování dřeva s možností vaření, rekuperační větrání)
 • osvětlení (úsporné technologie venkovního a vnitřního osvětlení, stmívače)
 • voda (zásobník vody, využití dešťové vody, desinfekce vody z nouzových zdrojů, čerpadla)
 • příprava pokrmů (nouzová zařízení pro přípravu stravy v krizových podmínkách)
 • ohřev teplé vody (fototermický systém, zásobníky, rozvody, měření)
 • sanitární zařízení (separační toaleta, umyvadlo, úsporná sprcha, nádrž na znečištěnou vodu, čerpadlo na vodu)
 • informační, komunikační a prezentační technologie (velkoplošná obrazovka dataprojektor, 2xnotebook, tiskárna, zařízení pro internetové připojení)
 • stůl + 4 židle

 

Videoprezentace mobilní výstavy MAREK

ZDROJAkademie soběstačnosti

 

Popis mobilní výstavy MAREK v PDF

EHP-fondy_Logo

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

EHP-CZ02-OV-1-017-2014