NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Pozvánka na seminář – Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?

TZ z proběhnutých seminářů – Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?

partneři nové

Jak využít místní zdroje v situaci měnícího se klimatu? Jak snížit škody pomocí dobrého plánování a znalosti místních podmínek? Jak projednat návrhy s místními a jak je promítnout do regionálních strategií? Jak to vše financovat z nových operačních programů?

Cílem semináře je představit možnosti jak proměnit hrozby spojené s klimatickými změnami v příležitost pro regiony na cestě k jejich udržitelnosti a větší soběstačnosti. Semináře ukáží konkrétní opatření, která lze zapracovat do regionálních strategií a rovněž inovativní koncept participativního projednání v regionech.

Seminář je určený členům místních akčních skupin, představitelům samospráv, učitelům škol a dalším aktivním lidem ve venkovských regionech.

Program

1.     BLOK

8:30 – 9:00      Registrace a ranní káva

9:00 – 11:00   Co nás čeká s klimatickou změnou a proč je dobré budovat resilienci.

Vstupní přednášky:

Svět se mění, umíme se na to připravit? prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava.

Nejnovější poznatky o změně klimatu, RNDr. Jan Hollan, Ph.D. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, CzechGlobe a Ekologický institut Veronica.logo_spodní_aktual

Projevy změny klimatu v regionech Česka – jaké dopady očekáváme a co již pozorujeme, RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Moderovaná debata s přednášejícími prvního bloku, moderuje Ing. Jiří Krist.

11: 00 – 11:30 Přestávka na kávu a občerstvení

2.     BLOK

11:30 – 13:00 Jaké jsou možné cesty reakce společnosti na klimatickou změnu a jak je promítnout do regionálních strategií.

Vstupní přednášky:

Adaptace na klimatickou změnu a resilience komunit, prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava.

Jak promítnout potřebná opatření zmírňování a adaptace na klimatickou změnu do strategií MAS, jak to vše projednat se stakeholdery, Ing. Jiří Krist, NS MAS  - prezentace  a moderovaná debata.

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 14:30 Prezentace mobilní výstavy MAREK

14:30 – 15:00 Diskuse, domluva konzultací strategií.

Paralelně:

14:00 – 15:00 Setkání s učiteli škol v regionu, představení soutěže CO2 liga, která proběhne v školním roce 2015/2016.

Výstava MAREK (mobilní autonomní resilientní kontejner)

Součástí semináře je energeticky soběstačná mobilní výstava představující technologie využitelné při přizpůsobení na klimatickou změnu a pro její zmírňování.

Názorná ukázka technologií, pomocí kterých budou vysvětleny principy fungování vybavenosti a infrastruktury odolné proti krizím a adaptované na podmínky probíhající klimatické změny. Hlavní pozornost bude věnována zajištěním energií, vody a možnosti přípravy stravy i v podmínkách ztráty funkčnosti kritické infrastruktury, udržení hygieny a bezpečnosti, odolným informačním a komunikačním technologiím, využívání místních a obnovitelných zdrojů energií udržitelné mobilitě.

CO2 liga je soutěž s tematikou ochrany klimatu pro 2. stupeň základních a středních škol. Soutěž zprostředkovává žákům, studentům i veřejnosti informace o globální změně klimatu a o změnách, které můžeme očekávat v České republice.

Poutavou a neotřelou formou, prostřednictvím soutěžních úkolů a díky „učení prožitkem“ si soutěžící vyzkouší a dozví se, že naši krajinu i společnost čekají vlivem měnícího se klimatu změny, jaké asi budou a jak se na ně mohou připravit. Na vlastní kůži prožijí, jaké by to bylo, kdyby v jejich obci chyběla voda tak, jako je tomu dnes třeba v Barceloně. Zjistí, že lze vyjít i menším množstvím energie při bydlení než jsme zvyklí a jak čelit vlnám veder takovým, jaké byly v Evropě v roce 2003. Vyzkouší si, zda se obejdeme bez potravin přivezených z druhého konce světa či že lze vyměnit čtyři kola auta za své dvě nohy. Budou zkoumat ve škole i doma.

Seminář je pro všechny účastníky zcela zdarma. Po celý den je zajištěno bohaté občerstvení z místní a regionální produkce. Více informací o projektu.

V případě dalších dotazů a registrace kontaktujte: Veronika Foltýnová, v.foltynova@nsmascr.cz, tel: 731 656 117.

 

Místa konání jednotlivých seminářů v rámci ČR:
26.5.   Olomoucký – Sluňákov centrum ekologických aktivit
27.5.   Zlínský – Patriot Camp Držková
28.5.   Moravskoslezský – Mlýn u Vodníka Slámy
10.6.   Karlovarský a Ústecký – Dům Českého Švýcarska
11.6.   Středočeský – Pedagogická fakulta v Brandýse nad Labem
17.6.   Pardubický – Stanský mlýn
18.6.   Královehradecký/Liberecký – Leader FEST2015 v Náchodě
23.6.   Jihočeský/Plzeňský – Ranč Hoslovice
24.6.   Vysočina – Centrum Eden
25.6.   Jihomoravský – Školící středisko Roštěnice-Zvonice

logo_spodní_aktual

Přílohy