NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Aktuality

OPŽP: Nejčastější pochybení při hodnocení projektů ze strany MAS

Rubriky:Aktuality

Na základě výsledků závěrečného ověření způsobilosti předvybraných integrovaných projektů CLLD (pro aktivity: výsadba dřevin na nelesní půdě a likvidace invazních druhů rostlin v CHKO) zveřejňujeme přehled nejčastějších pochybení při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti projektu a věcném hodnocení ze strany MAS.

Změna 87. a 88. výzvy ŘO OPŽP

Rubriky:Aktuality

Informujeme MAS, že došlo ke změně 87. a 88. výzvy ŘO OPŽP, přičemž změna spočívá v úpravě platnosti verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020