NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Aktuality

Datum výchozí hodnoty indikátorů

Důležité: Při vyplňování datového pole „Datum výchozí hodnoty“ u jednotlivých indikátorů v MS2014+ je zapotřebí vyplňovat den podání žádosti, případně datum před samotným podáním žádosti. V žádném případě nelze vyplňovat datum pozdější, např.: datum zahájení realizace!

Stav hodnocení strategií ke konci roku

Informujeme, že konci roku 2017 byly vyhodnoceny všechny Strategie CLLD podané ve všech 3 výzvách. Ze 179 MAS, které podaly žádost o podporu SCLLD, má žádost schválenu 178 MAS a jedna MAS podala odvolání proti negativnímu posouzení jejich Strategie.