NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Evaluace SCLLD

Pokyny k mid-term evaluaci realizace SCLLD

Rubriky:Evaluace SCLLD

Podle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 provádí nositel IN povinnou mid-term evaluaci (procesní i výsledkovou) realizace a plnění své integrované strategie.