NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Hodnocení SCLLD

Stav hodnocení strategií ke konci roku

Informujeme, že konci roku 2017 byly vyhodnoceny všechny Strategie CLLD podané ve všech 3 výzvách. Ze 179 MAS, které podaly žádost o podporu SCLLD, má žádost schválenu 178 MAS a jedna MAS podala odvolání proti negativnímu posouzení jejich Strategie.