NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Ostatní

Aktualizace vzoru výzev MAS v OPŽP

Na základě zkušeností z vyhodnocení ukončených výzev MAS v rámci OPŽP došlo k úpravě vzoru výzvy MAS. Vzor výzvy je doplněn o výdaje, které jsou v souvislosti s podporovanými opatřeními v rámci specifických cílů 4.2 a 4.3 považovány za  nezpůsobilé. Dále byla upravena informace ohledně veřejné podpory, která navazuje na úpravu Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. Při vyhlašování nových výzev MAS, prosím, využívejte nový vzor.