NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Pozvánky

Konference „Venkov: životní podmínky, územní a sociální nerovnosti“

Informujeme o jednodenní konferenci „Venkov: životní podmínky, územní a sociální nerovnosti“, která se bude konat v pondělí 16. 10. 2017 v Sociologickém ústavu AV ČR. Aktualizované informace o konferenci budou v průběhu září uveřejňovány na webových stránkách Sociologického ústavu. Bezplatnou registraci je možno provést na e-mailové adrese renata.mikesova@soc.cas.cz.

Pozvánka na semináře SC 4.1 v Praze

Rubriky:Aktuality, Pozvánky
logo_MMR

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás tímto zvou na semináře, které jsou určeny pro zástupce MAS, které mají již schválené strategie CLLD, vyhlašovaly nebo aktuálně vyhlašují výzvy.