NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Šablony (info)

Seznam podaných žádostí na šablony – stav k 20.10.2017 (pouze pro přihlášené).

Seznam aktivit v podaných žádostech na šablony k 26.2.2018 (pouze pro přihlášené).

Prezentace z březnových seminářů 2018:

Prezentace z podzimních seminářů 2017:

Kalkulačka indikátorů:

Tisková zpráva z podzimních seminářů 2016 k šablonám (součástí zprávy jsou prezenční listiny a prezentace ze seminářů)

Odpovědi na některé dotazy ze seminářů pro MAS k realizaci projektů zjednodušeného vykazování, které proběhly v prosinci 2016 v Praze a Přerově.

Jednoduchý vzor portfolia pedagoga, které mohou školy využít. Ti pedagogové, kteří si již vedou portfolia, budou využívat svoje stávající portfolia (vzor je určen pro ty školy a pedagogy, kteří hledají inspiraci k založení portfolia).

Vzory příloh k ZoR

Na stránkách MŠMT byly zveřejněny vzory příloh k ZoR projektu pro Šablony pro MŠ a ZŠ I. Všechny přílohy můžete stáhnout zde.

Výběr nejdůležitějších informací z přílohy Dokladování výstupů a indikátorů:

  • Zpráva o realizaci projektu (ZoR projektu) a výstupy se dokládají pouze elektronicky prostřednictvím systému IS KP14+. Poštou se nic nezasílá.
  • Pro dokládání výstupů je možno použít vzory MŠMT příloh připravených pro jednotlivé šablony, viz tabulka níže. Příjemce může využít i vlastní dokumenty. Pokud budou využity vlastní dokumenty, musí obsahovat všechny údaje, které obsahují vzory. Pokud příjemce využije vlastních dokumentů, není nutné je označovat povinnou publicitou OP VVV, a to v případě, že se jedná o dokumenty, které nejsou určeny k informování veřejnosti, nebo pro cílové skupiny o podpořeném projektu. Dokumenty určené k informování veřejnosti jsou v případě dokládání výstupů šablon pouze prezenční listiny, prezentace, letáky apod. (šablony I/3.3. II/4.1 – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči). Ty musí obsahovat povinnou publicitu vždy. Pokud by ovšem příjemce zveřejňoval některé z výstupů projektu tak, že k nim veřejnost bude mít přístup, musí v takovém případě zveřejněné dokumenty povinnou publicitu obsahovat. Vzory příloh budou zveřejněny u výzvy na webu MŠMT a budou také ke stažení v systému IS KP14+ po založení ZoR projektu. Podrobně o publicitě viz Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (PpŽP ZP), kap. 17.
  • Pro dokumenty, jejichž parametry jsou definované v legislativě ČR či v jiných předpisech (pracovní smlouvy, plány pedagogické podpory, doklady o dosažené kvalifikaci apod.), nejsou vzory ze strany MŠMT připraveny. V tabulce níže jsou opatřeny příznakem „zajišťuje příjemce“.
  • Vzor „cestne_prohlaseni_vsechny_sablony“ je souhrnný vzor pro všechny aktivity vyžadující doložení čestného prohlášení (ČP). Pokud jsou zvoleny a vykazovány aktivity vyžadující ČP, vyplní příjemce pro každou ZoR projektu pouze jedno ČP pro všechny tyto aktivity. V ČP je nutno vybrat všechny aktivity, pro které je ČP dokládáno.
  • Není definován žádný povinný formát ani název přílohy nahrávané do IS KP14+. Doporučujeme používat běžné formáty příloh typu .doc/x, .pdf, .xls/x, .jpeg apod.
  • Přílohy ZoR projektu postačí doložit jako prostou kopii (viz PpŽP ZP, kap. 4) tzn., pokud je na dokumentu vyžadován podpis, může se jednat o běžný „ruční“ podpis. Dokument je následně oskenován a doložen v ZoR projektu. Je samozřejmě možné dokument podepsat i elektronicky.
  • Pracovní smlouva/případně DPČ/DPP) musí kromě náležitostí daných zákoníkem práce obsahovat minimálně následující údaje:

- výši úvazku a název pracovní pozice;
- pracovní náplň;
- registrační číslo a název projektu.

Výše platového ohodnocení není předmětem kontroly.

  • Supervize – smlouva o poskytnutí služeb uzavřené mezi školou a supervizorem (případně pracovní smlouva/DPČ/DPP) musí kromě běžných identifikačních údajů obsahovat minimálně následující údaje:

- registrační číslo a název projektu;
- pracovní náplň/předmět smlouvy.

V případě DPČ/DPP není předmětem kontroly výše úvazku supervizora.

Kontakty k šablonám

Otázky a odpovědi k šablonám:

Otázka:

Jaká musí být odborná kvalifikace na Šablonu I/1.1 Školní asistent-personální podpora MŠ  – konkrétní případ.

Kuchařka z MŠ studuje střední pedagogickou školu, v tuto dobu má za sebou 1 ročník. Je možné aby od 1.1.2017 nastoupila na pozici školní asistent v rámci šablony i bez studia akreditovaného kurzu asistent pedagoga?

Odpověď:

Na pozicích uvedených ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I  (tj. včetně školního asistenta) je potřeba mít ukončené vzdělání. Pokud by paní kuchařka chtěla pracovat na pozici školního asistenta, musela by si dodělat buď kurz asistenta pedagoga nebo kurz pedagogiky.

Školní asistent tedy musí splňovat buď:

 1. požadované vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících nebo;
 2. studium pedagogiky v minimální délce 80 hodin, nebo;
 3. studium pro asistenty pedagoga v minimální délce 120 hodin.

Celé stanovisko pro splnění kvalifikace školního asistenta.

Co se rozumí studiem pedagogiky a studiem pro asistenty pedagoga.