NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Spolupráce Národní sítě Místních akčních skupin České republiky a vysokých škol

loga_VS

AKTUALITY

Vzor Smlouvy o spolupráci mezi NS MAS a vysokou školou.

Projekt Moniqua

Projekt Moniqua „Porovnání obcí a Místních akčních skupin pomocí souhrnných indikátorů kvality života“ je určen pro vzájemné porovnávání kvality života v obcích zařazených do Místních akčních skupin (MAS) a pro hodnocení výsledků dotační politiky na jejich hospodářský a společenský vývoj. Výstupem projektu Moniqua je metodika hodnocení kvality života a příslušný softwarový nástroj – Program Moniqua poskytující mapové a textové výstupy na základě požadavků uživatele. Program Moniqua lze využít pro průběžné hodnocení vlivu dotací, investic a jiných forem podpory, které zajišťují vyvážený socio-ekonomický rozvoj obcí a mikroregionů a zmírňují vznikající sociální nerovnosti.

Prezentace projektu Moniqua

Odkaz na stránky Projektu Moniqua

Děkujeme za zaslané připomínky ohledně vašich údajů uvedených v projektu Moniqua.
Projekt momentálně prochází certifikačním řízením, není tedy možné do databáze zasahovat. Po ukončení certifikace budou vámi zaslané údaje aktualizovány.
Budeme vás informovat.
Další doplnění údajů jsou samozřejmě vítána.
Vážíme si vaší spolupráce.

Eva Feyfarová
PS Vzdělávání NS MAS ČR

 

Mgr. Eva Feyfarová, hlavní koordinátorka spolupráce s VŠ při pracovní skupině Vzdělávání

tel.: +420 604 575 206
email: eva.feyfarova@seznam.cz

Krajská úroveň:  

 1. Poradenství – nabídka témat pro diplomové, bakalářské a seminární práce, oponentury, konzultanti (manažeři MAS)
 2. Společné projekty (lokální partnerství i např. MAP)
 3. Metodická pomoc např. při tvorbě SCLLD

Republiková úroveň:

 1. Nabídka akcí pořádaných VŠ
 2. Poradenství – kontakty na konzultanty
 3. Vzdělávací akce

Spolupracující vysoké školy:

 

Záznamy z uskutečněných seminářů

Kontaktní osoba:

Ing. Roman Kvasnička, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy
Provozně ekonomická fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze
tel.: +420 224 382 369
e-mail: kvasnicka@pef.czu.cz
www.czu.cz

Kontaktní osoba:

PhDr. Jan Vávra, PhD.
Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
tel.: +420 387 772 760
e-mail: jvavra@ef.jcu.cz
www.jcu.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
Vedoucí Odboru VaV
Mendelova univerzita v Brně
Tel. +420 731 534 092
e-mail: sarka.dvorakova@mendelu.cz
www.mendelu.cz

Mgr. Ondřej Veselý
Projektový manažer-senior
Mendelova univerzita v Brně
Tel. + 420 777 129 560
e-mail: vesely2@mendelu.cz
www.mendelu.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.
odborný asistent katedry rurální geografie, regionálního rozvoje, ekonomické geografie
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
tel.: +420 608 865 570
e-mail: Vladan.Hruska@ujep.cz
www.ujep.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.
Proděkan pro studium a pedagogickou činnost
Univerzita Pardubice
tel.: +420 466 036 371
e-mail: zdenek.brodsky@upce.cz

Ing. Monika Vejchodova
Vedoucí Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy
Univerzita Pardubice
tel.: +420 466 036 417
e-mail: monika.vejchodova@upce.cz

Popularizační aktivity Univerzity Pardubice: 

 1. Věda a technika na dvorech škol
 2. Noc vědců
 3. Možnost organizace dalších popularizačních akcí

www.upce.cz

 

Další spolupracující vysoké školy:

Kontaktní osoba:

Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Technická univerzita v Liberci
tel.: +420 48 535 2841
email: jiri.smida@tul.cz
www.fp.tul.cz/