NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Spolupráce Národní sítě Místních akčních skupin České republiky a vysokých škol

logaVS

Mgr. Eva Feyfarová, hlavní koordinátorka spolupráce s VŠ při pracovní skupině Vzdělávání

tel.: +420 604 575 206
email: eva.feyfarova@seznam.cz

Krajská úroveň:  

  1. Poradenství – nabídka témat pro diplomové, bakalářské a seminární práce, oponentury, konzultanti (manažeři MAS)
  2. Společné projekty (lokální partnerství i např. MAP)
  3. Metodická pomoc např. při tvorbě SCLLD

Republiková úroveň:

  1. Nabídka akcí pořádaných VŠ
  2. Poradenství – kontakty na konzultanty
  3. Vzdělávací akce

Spolupracující vysoké školy: