NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Standardizace MAS

Informaci o Výzvě pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů místních akčních skupin naleznete na webu Územní dimenze či DotaceEU.cz.
Na uvedených stránkách naleznete text výzvy a příručku k podání žádosti o standardizaci.

Informace k Žádosti o kontrolu dodržování standardů od MMR-ORP:

Změny údajů MAS upravuje Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 14 k MPIN

 

Instrukce k přepočtu hlasovacích práv je umístěna na stránkách SZIF – rubrika KE STAŽENÍ – složka Hlasovací práva