NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Střední článek ve vzdělávání

Plán a harmonogram interní diskuse NS MAS o tzv. středním článku vedení a podpory regionálního školství

Odborným facilitátorem diskuse pro všechny KS je Petr Kulíšek (petrk@sdruzenisplav.cz) a koordinátorem celé interní debaty je Petr Čáp (reditel@nsmascr.cz).

banner_forum2

Online knihovna pro informovanou diskusi (cca 60 min čtení):

 1. Strategie vzdělávání 2030+ (pasáž o SČ)
 2. Shrnutí dosavadní debaty o středním článku. PPT prezentace, Miroslav Hřebecký, EDUin
 3. Role středního článku v úspěšných zahraničních systémech. PPT prezentace, Vladimír Srb, Nadace České Spořitelny
 4. Závěrečné shrnutí setkání klíčových aktérů: Jak by měl fungovat střední článek vedení regionálního školství v ČR, Praha, 10.3., SKAV

doplňková četba:

 1. Vedení ze středu. Přeložený text od A. Hargreaves, jeden z nejuznávanějších odborníků na management vzdělávací politiky
 2. Tři způsoby řízení školství: inženýrství, podnikání, nebo zahradnictví? online článek prof. Veselého, autora Strategie vzdělávání 2030+

Videoarchiv (pouze pro přihlášené):

Harmonogram projednávání:

I. Fáze: vertikální diskuze

 1. Informování členů MAS o zahájení procesu interní diskuse o SČ
 2. Odborné  diskusní fórum: otázky a odpovědi k SČ
 3. Odborná video konference s prof. Veselým: představení konceptu středního článku

II. Fáze: horizontální diskuze

 1. moderované diskuse v krajích – Odborným facilitátorem diskuse pro všechny KS je Petr Kulíšek (petrk@sdruzenisplav.cz)
 2. kulatý stůl zástupců NS a PS Vzdělávání a partnerských organizací: SMS ČR, SMO ČR, MŠMT, SKAV, NPI

III. Fáze: finalizace pozice

 1. finální výjezdní workshop za účelem syntézy předešlé diskuse (výstupy z KS, výstupy z konferencí, výstupy z diskusního fóra)
 2. Prezentace výstupu členským MAS a partnerským organizacím