NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

OPŽP

Vzory příloh u výzev ŘO OPŽP

Rubriky:Aktuality | Štítky:

Na internetových stránkách Operačního programu Životní prostředí (www.opzp.cz), u výzev ŘO OPŽP, které slouží pro vyhlašování podvýzev CLLD (tj. výzva 87., 88., 127. a 128.), byly do záložky dokumentů nahrány povinné/doporučené vzory příloh.

OPŽP: Nejčastější pochybení při hodnocení projektů ze strany MAS

Rubriky:Aktuality | Štítky:

Na základě výsledků závěrečného ověření způsobilosti předvybraných integrovaných projektů CLLD (pro aktivity: výsadba dřevin na nelesní půdě a likvidace invazních druhů rostlin v CHKO) zveřejňujeme přehled nejčastějších pochybení při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti projektu a věcném hodnocení ze strany MAS.