NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Tematické dny

Online workshop Zuzany Guthové k metodě Lepení děr proběhl ve středu 22.4. mezi 10:00-11:30

Popis:  Jak pomoci tomu, aby naše venkovské regiony byly více odolné, soběstačné, tedy méně závislé a tím snad i více svobodné? My z MASek většinou víme, nebo alespoň tušíme, co by regionu pomohlo k rozvoji, bezpečnosti (nebo i soběstačnosti). Chceme to i podporovat, ale často narážíme na nepochopení, nezájem, neznalost příležitostí i ohrožujících trendů u těch, co rozhodují, u potenciálních žadatelů.

Jak vysvětlit lidem, že potravinová bezpečnost není o hygieně potravin ale (a to zejména) o jejich dostupnosti? To samé platí i o vodě, energiích, i o penězích!

Pro uvědomění si souvislostí všeho, co tvoří lokální ekonomiku, která je předpokladem vyšší nezávislosti, i jako možnou metodu práce s lidmi bych vám ráda představila metodu „Lepení děr“.

Více k Metodě Lepení děr ZDE.

Prezentace z workshopu ke stažení ZDE a přihlášení uživatelé naleznou záznam z online workshopu ZDE.

Doplňující materiál v podobě hraného filmu o vzniku lokální měny před 90 lety v Rakousku: „ZÁZRAK Z WÖRGLU“ JAKO HISTORICKÁ INSPIRACE V TOM, JAK NAKOPNOUT (SOLIDÁRNÍ A UDRŽITELNOU) EKONOMIKU

Seminář na téma  Pozemkové úpravy a jejich význam v krajinném plánování – 27.5. v 9.00 hod.

V rámci cyklu Jak nastartovat místní udržitelný rozvoj v praxi se 27.5. v 9.00 hod. uskuteční webinář na téma „Pozemkové úpravy a jejich význam v krajinném plánování“. Přednášet budou Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D. a Ing. Radek Dlouhý (Českomoravská komora pro pozemkové úpravy).

Ke sledování webináře se prosím připojte přes ZOOM nebo YouTube.

Program včetně návodu na připojení stáhnete zde.

Záznam všech webinářů najdete zde: https://dlcv.cuni.cz/login/index.php (na tyto stránky můžete vstoupit jako „host“).

První ochutnávka tématu je zde na YouTube

Pokud je pojem pozemkové úpravy pro vás neznámý, jeho definice říká:

Pozemkové úpravy jsou nástrojem krajinného plánování, který respektuje vlastnické vztahy a současně umožňuje realizaci veřejně prospěšných opatření v krajině, jako je obnova cestní sítě, výstavba vodohospodářských i protierozních opatření a výsadba zeleně. Díky racionálnímu přeuspořádání vlastnických vztahů v rámci celého katastrálního území získávají vlastníci scelené přístupné pozemky, naopak státní a případně i obecní pozemky jsou navrženy tak, aby byla umožněna realizace tolik potřebných krajinotvorných opatření. Po zapsání pozemkových úprav do katastru nemovitostí zajišťuje Státní pozemkový úřad realizace prioritních opatření. Ukázky takových realizací je možné vidět ve videích zde:  https://www.youtube.com/watch?v=sCtfv43dWfo  nebo zde: https://www.youtube.com/watch?v=-RTtUHGnwnY

 

Online Tematický den „Jak na nové SCLLD očima PS Vzdělávání“

Záznam webináře je ke zhlédnutí pro přihlášené členy zde.

Prezentace ze semináře:

Prosíme Vás o vyplnění evaluačního dotazníku  Děkujeme všem za zpětnou vazbu.