NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Česká republika bude místopředsednickou zemí ELARD

Rubriky:Tiskové zprávy
logo ELARD

Česká republika bude v roce 2013 místopředsednickou zemí Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD). Bude mít ojedinělou příležitost ovlivnit směřování politiky venkova i využití komunitně vedeného místního rozvoje v budoucím období a prosadit priority a zájmy České republiky v této oblasti. Viceprezidentem ELARDu za Národní síť Místních akčních skupin České republiky byl zvolen Radim Sršeň, dosavadní zástupce organizace v ELARD.

„Je to pro nás velká prestiž, protože jsme první zemí střední a východní Evropy, která místopředsednictví dostala. Zároveň je to velká výzva i pro celou Národní síť Místních akčních skupin ČR, protože jsme získali místopředsednictví v době, kdy se bude připravovat nové programovací období Evropské unie na roky 2014–2020. Kromě snahy o jednotnou národní politiku na úrovni metody LEADER se také chceme s jinými zeměmi podělit o zkušenosti z našeho prostředí. Naše role by měla být zejména ve vztahu k zemím střední a východní Evropy, kde jsou velmi podobné politické podmínky jako u nás. Můžeme jim nabídnout například určitý návod na pokrývání takzvaných bílých míst, která nejsou pokryta MASkami, zkušenost s prací s začínajícími nepodpořenými MAS, odborná školení nebo „kuchařku“ metody LEADER – komunitně vedeného místního rozvoje. Jsou to věci, které i v západních zemích, které jsou velmocemi a naším vzorem v uplatňování metody LEADER, často s obdivem hodnotí. V některých věcech můžeme být inspirativní a máme co nabídnout,“ řekl Radim Sršeň.

Mezi priority českého vicepředsednictví bude proto patřit širší prosazování nástroje LEADER, tedy komunitně vedeného místního rozvoje, a jeho hlavních principů v Evropě, a to i v rámci předvstupní pomoci zemím mimo Evropskou unii. Bude se zároveň snažit pokrýt „bílá místa“, kde MAS nepůsobí, a to napříč Evropou. Pokusí se standardizovat kvality a procesy MAS po celé Evropě. Podpoří snahy o novou tvář společné zemědělské politiky založené na přechodu od kvantity ke kvalitě a na diverzifikaci venkovských ekonomik. Chce také podchytit mládež na venkově, a to na základě principu LEADER mladým.

ELARD je mezinárodní neziskovou organizací, která vznikla s cílem napomoci zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech a udržet zde stávající populaci prostřednictvím udržitelného a integrovaného místního rozvoje. Založily ji v Belgii v roce 1999 národní sítě místních akčních skupin Francie, Řecka, Irska, Itálie a Španělska. V současnosti sdružuje více jak 800 místních akčních skupin z 21 zemí.

Vedení a směřování asociace je zajištěno na bázi volených dvouletých předsednictví jednotlivých členských zemí. V současné době (období 2012–2013) ELARDu předsedá Finsko v čele s prezidentem Petrim Rinnem. ELARD má v Bruselu svou stálou kancelář se dvěma profesionálními zaměstnanci. Chod organizace pokrývají pravidelné členské příspěvky jednotlivých členů a dofinancovává jej předsednická země. Kromě České republiky bylo druhou místopředsednickou zemí pro rok 2013 zvoleno Dánsko. Obě tyto země se mohou ucházet o předsednictví ELARDu pro období 2014–2015.

K hlavním posláním ELARDu patří zastupování zájmů a potřeb svých členů na půdě evropských, mezinárodních i národních institucí. Je respektována generálním ředitelstvím Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova jako evropská asociace zastupující místní akční skupiny na evropské úrovni a byla přijata za člena Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD). ELARD se snaží aktivně prezentovat metodu LEADER mezi evropskými politiky a zákonodárci s cílem udržet, případně dále posílit její nezastupitelné postavení v rámci evropské politiky rozvoje venkova.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.