NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Česká republika bude místopředsednickou zemí ELARD

Rubriky:Tiskové zprávy
logo ELARD

Česká republika bude v roce 2013 místopředsednickou zemí Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD). Bude mít ojedinělou příležitost ovlivnit směřování politiky venkova i využití komunitně vedeného místního rozvoje v budoucím období a prosadit priority a zájmy České republiky v této oblasti. Viceprezidentem ELARDu za Národní síť Místních akčních skupin České republiky byl zvolen Radim Sršeň, dosavadní zástupce organizace v ELARD.

„Je to pro nás velká prestiž, protože jsme první zemí střední a východní Evropy, která místopředsednictví dostala. Zároveň je to velká výzva i pro celou Národní síť Místních akčních skupin ČR, protože jsme získali místopředsednictví v době, kdy se bude připravovat nové programovací období Evropské unie na roky 2014–2020. Kromě snahy o jednotnou národní politiku na úrovni metody LEADER se také chceme s jinými zeměmi podělit o zkušenosti z našeho prostředí. Naše role by měla být zejména ve vztahu k zemím střední a východní Evropy, kde jsou velmi podobné politické podmínky jako u nás. Můžeme jim nabídnout například určitý návod na pokrývání takzvaných bílých míst, která nejsou pokryta MASkami, zkušenost s prací s začínajícími nepodpořenými MAS, odborná školení nebo „kuchařku“ metody LEADER – komunitně vedeného místního rozvoje. Jsou to věci, které i v západních zemích, které jsou velmocemi a naším vzorem v uplatňování metody LEADER, často s obdivem hodnotí. V některých věcech můžeme být inspirativní a máme co nabídnout,“ řekl Radim Sršeň.

Mezi priority českého vicepředsednictví bude proto patřit širší prosazování nástroje LEADER, tedy komunitně vedeného místního rozvoje, a jeho hlavních principů v Evropě, a to i v rámci předvstupní pomoci zemím mimo Evropskou unii. Bude se zároveň snažit pokrýt „bílá místa“, kde MAS nepůsobí, a to napříč Evropou. Pokusí se standardizovat kvality a procesy MAS po celé Evropě. Podpoří snahy o novou tvář společné zemědělské politiky založené na přechodu od kvantity ke kvalitě a na diverzifikaci venkovských ekonomik. Chce také podchytit mládež na venkově, a to na základě principu LEADER mladým.

ELARD je mezinárodní neziskovou organizací, která vznikla s cílem napomoci zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech a udržet zde stávající populaci prostřednictvím udržitelného a integrovaného místního rozvoje. Založily ji v Belgii v roce 1999 národní sítě místních akčních skupin Francie, Řecka, Irska, Itálie a Španělska. V současnosti sdružuje více jak 800 místních akčních skupin z 21 zemí.

Vedení a směřování asociace je zajištěno na bázi volených dvouletých předsednictví jednotlivých členských zemí. V současné době (období 2012–2013) ELARDu předsedá Finsko v čele s prezidentem Petrim Rinnem. ELARD má v Bruselu svou stálou kancelář se dvěma profesionálními zaměstnanci. Chod organizace pokrývají pravidelné členské příspěvky jednotlivých členů a dofinancovává jej předsednická země. Kromě České republiky bylo druhou místopředsednickou zemí pro rok 2013 zvoleno Dánsko. Obě tyto země se mohou ucházet o předsednictví ELARDu pro období 2014–2015.

K hlavním posláním ELARDu patří zastupování zájmů a potřeb svých členů na půdě evropských, mezinárodních i národních institucí. Je respektována generálním ředitelstvím Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova jako evropská asociace zastupující místní akční skupiny na evropské úrovni a byla přijata za člena Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD). ELARD se snaží aktivně prezentovat metodu LEADER mezi evropskými politiky a zákonodárci s cílem udržet, případně dále posílit její nezastupitelné postavení v rámci evropské politiky rozvoje venkova.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář