NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Informace z mezinárodního semináře a workshopu „Vidiek v súčasnosti“ a „vidiek v roku 2020“

Rubriky:Tiskové zprávy, Zprávy ze zahraničních cest
logo_nsmassr

Ve dnech 26. – 28. listopadu se zástupci českých místních akčních skupin a Národní sítě MAS ČR zúčastnili mezinárodního semináře, který pořádala Národní Síť Slovenských Místních akčních skupin (NSS MAS) poblíž vodní nádrže Kráľová v Trnavském kraji.

V úvodu semináře přivítala účastníky předsedkyně NSS MAS paní Andrea Hradiská a předala slovo zahraničním hostům. Představení Evropské asociace pro rozvoj venkova (ELARD) se ujal pan Stefanos Loukopolous, který v rámci příspěvku seznámil s rozdíly mezi MAS v celé Evropě a upozornil na nerovnoměrný přístup mezi čerpáním dotací z veřejného a soukromého sektoru na Slovensku.

Dalším řečníkem byla paní Maura Walsh, manažerka MAS Dullhallow z Irska. MAS zastává v regionu mnoho činností, které se snaží o rozvoj venkova z velice širokého pojetí. Příkladem je podpora zřízení 100 pracovních míst pro zajištění sociálního zázemí pro seniory. Také v Irsku se chystají na dalšího programové období, kde bude podporován komunitně vedený místní rozvoj, jehož cílem je přes komunitně vedený místní rozvoj získat pro region prostředky z více operačních programů než doposud.

V další části semináře představila zástupkyně slovenské platební agentury přesný přehled činnosti MAS – počty výzev, přijatých projektů, vyřazených projektů a procento závazkování. Představení komunitně vedeného místního rozvoje se ujal pan Radim Sršeň za NS MAS ČR. Na toto téma navázal zástupce DG Agri pan Radoslav Jakub s pohledem Evropské komise na rozvoj venkova po roce 2013.

Odpolední blok semináře byl zaměřen na plánování dalšího programového období a příklady dobré praxe. Pan Roman Haken ve své prezentaci upozornil na nutnost zvýšit informovanost o metodě LEADER jak na úrovni zástupců slovanského Parlamentu, tak i slovenských zástupců v Evropském parlamentu. Toto by mělo přispět ke zvýšení informovanosti o komunitně vedeném místním rozvoji a možnosti většího zapojení MAS. Přípravu partnerské dohody se Slovenskou republikou prezentoval pan Luboš Littera z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR.

Nedílnou součástí semináře bylo představení činnosti NS MAS ČR a seznámení s výsledky vyjednávání s ministerstvy a partnerskými organizacemi, kterého se ujal předseda organizace pan František Winter. Aktivity a činnost NSRV SR představil nový manažer organizace pan Vladimír Vnuk.  Závěr semináře byl věnován příkladům dobré praxe, které zahrnovaly představení projektů spolupráce převážně zaměřených na regionální značení, cestovní ruch a kulturní dědictví.

Druhý den proběhl workshop, který se celý nesl v duchu vysokého pracovního vynaložení. Tématem workshopu byl komunitně vedený místností rozvoj a prezentace návrhů nařízení Evropské komise. Účastníci rozpracovali mnoho aktuálních témat, jejichž závěry budou dále prezentovány na dalších setkáních slovenských místních akčních skupin.  Facilitátorem workshopu byla paní Jela Tvrdoňová.

Materiály z konference jsou dostupné z na www.nssmas.sk

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.