NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO 2012

Rubriky:Tiskové zprávy | Štítky:
techagro_logo_4709

Ve dnech 31. března – 4. dubna 2012 se Národní síť Místních akčních skupin prezentovala na 12. ročníku mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2012. Brněnská zemědělská, chovatelská a lesnická přehlídka patří k pěti největším výstavám svého druhu. Během prvních čtyř dnů prošlo branami výstaviště cca 98 tisíc návštěvníků. Rekordním dnem byla neděle, kdy areálem prošlo téměř 28 tisíc osob, což zcela naplnilo jeho kapacitu.

Letošní ročník byl největší akcí pořádanou na výstavišti v roce 2012 – 72 tisíc m2 a rekordních 755 vystavujících firem z 20 zemí světa. Na veletrh zavítalo cca 300 autobusů, které přivezly návštěvníky nejen z České a Slovenské republiky, ale také z Rakouska, Polska, Maďarska, Chorvatska, Běloruska, Lotyšska a Ukrajiny.

Národní síť Místních akčních skupin ČR vystavovala společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR. Expozice byla umístěna v pavilonu A1, naproti stánku Ministerstva zemědělství.  Základní koncepcí byla propagace Programu rozvoje venkova, místních akčních skupin a jejich činností, soutěže Vesnice roku a venkova jako takového. Prezentace byla zaštítěna a podpořena Ministerstvem zemědělství, přesněji Celostátní sítí pro venkov.

Slavnostní zahájení veletrhu proběhlo v Rotundě pavilonu A za přítomnosti významných hostů z České republiky i zahraničí. Početné auditorium vyslechlo nejen projevy přítomných představitelů resortu, ale stalo se také svědkem předávání ocenění nejlepším exponátům a pamětních medailí předním osobnostem. Jménem ministra zemědělství Petra Bendla, pod jehož záštitou se veletrhy konaly, pozdravil účastníky zahájení jeho náměstek Radek Braum a pozval je k návštěvě expozice Ministerstva zemědělství ČR v pavilonu A1. „Expozice je zaměřena na informace z oblasti podpor, dotací a legislativy v lesním a zemědělském odvětví, ale dotýká se také bezpečnosti potravin a problematiky obnovitelných zdrojů energie,“ informoval náměstek ministra.

Hlavní zájem, ze strany návštěvníků, byl o informace týkající se dotačních titulů Programu rozvoje venkova, fungování místních akčních skupin a možnosti zapojení se do jejich struktur.  Součástí prezentace bylo promítání filmů s tématikou projektů PRV, propagačních akcí (LeaderFEST, Země živitelka) a prezentací jednotlivých MAS a jejich projektů.

Stánek navštívili mimo jiné zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Agrární komory, UZEI, Krajských agentur pro rozvoj venkova a Ministerstva zemědělství Běloruské republiky.  V rámci expozice byly umístěny nové propagační bannery, které zobrazují hlavní náplň činnosti organizace – rozvoj venkova s ohledem na prostředí a potřeby místních obyvatel a mezisektorová spolupráce.

V neposlední řadě byl také prezentován materiál „Komunitně vedený místní rozvoj v praxi České republiky“, který je jakousi „kuchařkou“, určenou především pracovníkům  řídících orgánů na vedoucích pozicích a dalším pracovníkům podílejícím se na přípravě budoucího víceletého finančního rámce 2014–2020, kteří mohou uvedená technická doporučení zohlednit při formování operačních programů.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.