NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Informace z Česko – polské pracovní a programové konference Leader bez hranic 2012

Rubriky:Tiskové zprávy
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Úspěšné národní a mezinárodní projekty spolupráce byly představeny v rámci konference Leader bez hranic 2012, kterou na Jesenicku pořádala Národní síť Místních akčních skupin společně s Celostátní sítí pro venkov. Konference se konala v termínu 22. – 23. 11. 2012 a zúčastnili se jí zejména zástupci českých a polských místních akčních skupin.

První den konference byl zahájen krátkými zdravicemi významných hostů a zástupců z České a Polské republiky. Za Národní síť MAS ČR vystoupil pan František Winter, za polské sítě MAS promluvil pan Janusz Bartczak a za Ministerstvo zemědělství ČR a Celostátní síť pro venkov paní Zuzana Dvořáková. V úvodním bloku bylo představeno zhodnocení projektů spolupráce, které zahrnovalo informace o celkové výši finančních prostředků, které národní a mezinárodní spolupráci umožnily realizovat. V letech 2008-2012 bylo celkem v rámci Programu rozvoje venkova podpořeno 127 projektů spolupráce v celkové výši dotace 343 mil. Kč. Dále je zaregistrováno ještě 51 projektů v celkové výši dotace 110 mil. Kč.

I přesto, že je české i polské území velmi významně pokryto místními akčními skupinami, tak jsou zatím úspěšně realizovány přes Program rozvoje venkova v oblasti česko-polské spolupráce pouhé 4 projekty. Oproti tomu  s Finskem české MAS realizovaly 10 projektů, s Lotyšskem, Litvou a Německem je to po 5 projektech a se Slovenskem je to dokonce 29 projektů. I proto bylo velkým přáním organizátorů, aby konference přispěla ke změně tohoto stavu a výsledkem setkání byly náměty na nové projekty mezi českými a polskými partnery.

Druhý blok konference byl zaměřen na představení činnosti MAS a také pohled na budoucí programové období. Svoje příspěvky předneslo jak Ministerstvo zemědělství, tak i Národní sítě MAS. Na konci bloku bylo také neformálně stvrzeno česko-polsko-německé partnerství v rámci projektu Odra, do kterého se mohou zapojit MAS v regionech v zájmové oblasti ze všech tří států.

V závěru dne byl dán prostor pro aktuální informace z Evropské asociace pro rozvoj venkova (ELARD), které připravil pro účastníky konference prezident ELARD Petri Rinne.

Druhý den byl věnován diskusím v rámci workshopů. Účastníkům byly nabídnuty 3 tematické okruhy: Přírodní hodnoty území; Podnikání, zaměstnanost, nová pracovní místa na venkově; Historické hodnoty a tradice. Tato témata byla diskutována z úhlu pohledu možnosti navázání užší spolupráce mezi českými a polskými partnery (vhodná konkrétní témata, možnosti, omezení atd.) a výstupy jsou k dispozici společně s dalšími podklady na webových stránkách www.nsmascr.cz.

Po oba dny probíhala i celá řada neformálních jednání mezi českými a polskými účastníky a dle malého průzkumu na konci konference si MAS našly svoje nové partnery pro budoucí projekty spolupráce. Tímto konference splnila svoje základní poslání spolupráce a síťování.

Závěrečné společné usnesení konference: Česká a polská síť LEADER se hlásí k plnění cílů strategie EUROPA 2020 (Evropská strategie růstu). Pro dosažení vytýčených cílů na venkově se jako užitečná metoda ukazuje komunitně vedený místní rozvoj založený na inovativních a inteligentních řešeních, realizovaných podle komunitní strategie. Na území České republiky i Polska se jeví jako klíčové udržení zaměstnanosti a tvorba nových pracovních míst na venkově.

Zdroj: MZe, upravila a doplnila Špiková

Podklady z konference Leader bez hranic 2012

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.