NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Informace z Česko – polské pracovní a programové konference Leader bez hranic 2012

Rubriky:Tiskové zprávy
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Úspěšné národní a mezinárodní projekty spolupráce byly představeny v rámci konference Leader bez hranic 2012, kterou na Jesenicku pořádala Národní síť Místních akčních skupin společně s Celostátní sítí pro venkov. Konference se konala v termínu 22. – 23. 11. 2012 a zúčastnili se jí zejména zástupci českých a polských místních akčních skupin.

První den konference byl zahájen krátkými zdravicemi významných hostů a zástupců z České a Polské republiky. Za Národní síť MAS ČR vystoupil pan František Winter, za polské sítě MAS promluvil pan Janusz Bartczak a za Ministerstvo zemědělství ČR a Celostátní síť pro venkov paní Zuzana Dvořáková. V úvodním bloku bylo představeno zhodnocení projektů spolupráce, které zahrnovalo informace o celkové výši finančních prostředků, které národní a mezinárodní spolupráci umožnily realizovat. V letech 2008-2012 bylo celkem v rámci Programu rozvoje venkova podpořeno 127 projektů spolupráce v celkové výši dotace 343 mil. Kč. Dále je zaregistrováno ještě 51 projektů v celkové výši dotace 110 mil. Kč.

I přesto, že je české i polské území velmi významně pokryto místními akčními skupinami, tak jsou zatím úspěšně realizovány přes Program rozvoje venkova v oblasti česko-polské spolupráce pouhé 4 projekty. Oproti tomu  s Finskem české MAS realizovaly 10 projektů, s Lotyšskem, Litvou a Německem je to po 5 projektech a se Slovenskem je to dokonce 29 projektů. I proto bylo velkým přáním organizátorů, aby konference přispěla ke změně tohoto stavu a výsledkem setkání byly náměty na nové projekty mezi českými a polskými partnery.

Druhý blok konference byl zaměřen na představení činnosti MAS a také pohled na budoucí programové období. Svoje příspěvky předneslo jak Ministerstvo zemědělství, tak i Národní sítě MAS. Na konci bloku bylo také neformálně stvrzeno česko-polsko-německé partnerství v rámci projektu Odra, do kterého se mohou zapojit MAS v regionech v zájmové oblasti ze všech tří států.

V závěru dne byl dán prostor pro aktuální informace z Evropské asociace pro rozvoj venkova (ELARD), které připravil pro účastníky konference prezident ELARD Petri Rinne.

Druhý den byl věnován diskusím v rámci workshopů. Účastníkům byly nabídnuty 3 tematické okruhy: Přírodní hodnoty území; Podnikání, zaměstnanost, nová pracovní místa na venkově; Historické hodnoty a tradice. Tato témata byla diskutována z úhlu pohledu možnosti navázání užší spolupráce mezi českými a polskými partnery (vhodná konkrétní témata, možnosti, omezení atd.) a výstupy jsou k dispozici společně s dalšími podklady na webových stránkách www.nsmascr.cz.

Po oba dny probíhala i celá řada neformálních jednání mezi českými a polskými účastníky a dle malého průzkumu na konci konference si MAS našly svoje nové partnery pro budoucí projekty spolupráce. Tímto konference splnila svoje základní poslání spolupráce a síťování.

Závěrečné společné usnesení konference: Česká a polská síť LEADER se hlásí k plnění cílů strategie EUROPA 2020 (Evropská strategie růstu). Pro dosažení vytýčených cílů na venkově se jako užitečná metoda ukazuje komunitně vedený místní rozvoj založený na inovativních a inteligentních řešeních, realizovaných podle komunitní strategie. Na území České republiky i Polska se jeví jako klíčové udržení zaměstnanosti a tvorba nových pracovních míst na venkově.

Zdroj: MZe, upravila a doplnila Špiková

Podklady z konference Leader bez hranic 2012

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář